font_preload
PL / EN
Alert 7 grudnia, 2017 godz. 11:15   
REDAKCJA

Watykańscy naukowcy apelują o walkę z ocieplaniem klimatu. Mamy mniej niż 10 lat”

Watykan

Niekontrolowane zmiany klimatu i zanieczyszczenia powietrza wpływają na strukturę życia na Ziemi, w tym ludzi. Stanowi to poważny problem. Proponujemy rozwiązania, aby uniknąć takich katastrofalnych zmian. Mamy mniej niż dziesięć lat, aby wprowadzić te rozwiązania w celu zachowania jakości życia dla przyszłych pokoleń. Czas na działanie jest teraz – czytamy w komunikacie Papieskiej Akademii Nauk.

Ośrodek naukowy Watykanu podkreśla, że spalanie paliw kopalnych i biomasy to uwalnianie niebezpiecznych substancji do atmosfery: – Zmiany klimatu spowodowane spalaniem paliw kopalnych i innymi działaniami człowieka stawia egzystencjalne zagrożenie dla niego samego i przyczynia się do masowego wymierania gatunków. Ponadto, zanieczyszczenia powietrza spowodowane przez te same czynności są główną przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie.

Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza są ściśle ze sobą powiązane. Emisje zanieczyszczeń do powietrza gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń, zmieniający się klimat wynikają w dużej mierze z wykorzystania paliw kopalnych i biomasy – podkreśla Papieska Akademia Nauk.

Zdaniem tego ośrodka, zintegrowany plan może drastycznie ograniczyć zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza i „jest on zatem niezbędny”.

Istnieje już wystarczająca ilość zanieczyszczeń emitowanych do ocieplania klimatu do niebezpiecznego poziomu (ocieplenia o 1,5° C lub więcej). Ocieplenie jak również susze spowodowane przez zmiany klimatu, w połączeniu z niezrównoważonym wykorzystywaniem wód, stanowią poważne zagrożenie dla dostępności świeżej wody i bezpieczeństwa żywnościowego. By szybko przejść do systemu energetycznego partego na zerowej emisji dwutlenku węgla – zastąpienie węgla, ropy i gazu energią z wiatru, słońca, geotermii i innych źródeł energii zerowej emisji dwutlenku węgla, może zmniejszyć poziom zanieczyszczenia poprzez przyjęcie praktyk zrównoważonego użytkowania gruntów. Może to zapobiec katastrofalnym zmianom klimatu.

Wśród 12 proponowanych rozwiązań znalazły się takie postulaty jak przyjęcie założenia, że zdrowie ludzkie jest najważniejsze także w kontekście zmian klimatu i emisji dwutlenku węgla , „wszystkie narody powinny wdrożyć w trybie pilnym globalne zobowiązania podjęte w ramach Agendy 2030 (łącznie z celami zrównoważonego rozwoju) oraz porozumienia klimatycznego z Paryża”, przejście nie później niż w połowie stulecia z paliw kopalnych na OZE, w celu przyspieszenia dekarbonizacji skutecznym mechanizmem powinna być efektywna cena fwutlenku węgla oraz informacja o społecznych kosztach dwutlenku węgla, w tym skutków dla zdrowia zanieczyszczenia powietrza, a także promowanie badań i rozwoju technologii do usuwania dwutlenku węgla z atmosfery Te i inne punkty, są jak pisze Akademia „niezbędne do osiągnięcia naszych celów w duchu encykliki Franciszka Laudato Si”.

Pontifical Academy of Sciences