font_preload
PL / EN
Alert 25 lipca, 2018 godz. 15:45   
REDAKCJA

Wielka Brytania: Ładowarki do EV na każdej dużej stacji paliw przy autostradach?

Samochód elektryczny elektromobilność fot. Pixabay

Parlament w Wielkiej Brytanii uchwalił Ustawę o Pojazdach Autonomicznych i Elektrycznych (Autonomous and Electric Vehicles Act – AEV Act). Akt został zatwierdzony przez królową. Jak czytamy na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu, ustawa stanowi ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza, zmniejszenia korków, zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i stworzenia tysięcy miejsc pracy na Wyspach.

Głównym celem AEV Act jest rozbudowa krajowej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz uregulowanie kwestii ubezpieczenia pojazdów samosterujących.

Ustawa przyznaje rządowi nowe uprawnienia w zakresie uruchamiania punktów ładowania przy autostradach i umożliwia burmistrzom składanie wniosków o instalowanie ładowarek EV do dużych sprzedawców paliw oraz stacji serwisowych zlokalizowanych przy autostradach. W konsekwencji takiego żądania, stacje benzynowe oraz punkty obsługi będą musiały zostać wyposażone w infrastrukturę ładowania EV.

Ustawa ma zagwarantować kompatybilność stacji ładowania ze wszystkimi typami pojazdów elektrycznych oraz standaryzację różnych form płatności za usługi ładowania. Celem AEV Act jest ponadto zapewnienie ubezpieczenia w przypadku kolizji drogowej z udziałem pojazdu autonomicznego.

Jak powiedział parlamentarny podsekretarz stanu w ministerstwie transportu, Jesse Norman: „Wielka Brytania staje się światowym liderem w transporcie niskoemisyjnym. Dziś przekroczyliśmy znaczący kamień milowy w tej podróży. Rosnąca automatyzacja naszych samochodów zmienia sposób, w jaki prowadzimy, a rząd stale aktualizuje prawo, aby przygotować się na przyszłość. Ta ustawa zapewni, że brytyjski system infrastruktury i ubezpieczeń jest gotowy na największą rewolucję transportową w ciągu stulecia”.

Postanowienia AEV Act wpisują się w plan Road to Zero Strategy, zgodnie z którym m.in. do 2030 r. samochody elektryczne mają stanowić co najmniej 50% nowych pojazdów osobowych rejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych