font_preload
PL / EN
Alert 23 sierpnia, 2017 godz. 7:00   
REDAKCJA

Wielka Brytania wykona kolejne odwierty w poszukiwaniu gazu łupkowego

odwiert

Firma Cuadrilla rozpoczęła pilotażowe prace wiertnicze w Lancashire w północno-zachodniej części Wielkiej Brytanii na głębokości ok. 3500 m. Celem spółki jest zidentyfikowanie najlepszych lokalizacji do wydobycia gazu łupkowego na terenie Preston New Road.

Prace, które zaplanowała w tym miejscu Cuadrilla, już w styczniu spotkały się z protestami mieszkańców. Skarżyli się oni na nadmierny hałas. Francis Egan, szef firmy Cuadrilla, zapewnił jednak, że są one ważnym krokiem dla sektora energetycznego w Wielkiej Brytanii, jak również dla społeczności w Lancashire. Dzięki nowemu prawu gmina otrzymała od spółki 100 tys. funtów z przeznaczeniem na lokalne projekty.

W październiku 2016 r. sekretarz stanu ds. społeczności i samorządu lokalnego Sajid Javid wykorzystał nowe prawo, które przyznaje władzom centralnym podjęcie ostatecznej decyzji ws. wydania zgody na wykonanie odwiertów w danej lokalizacji. Wydane przez Londyn pozwolenie dotyczy prac wiertniczych, szczelinowania hydraulicznego i testowania przepływu gazu z maksymalnie czterech odwiertów na koncesji w Preston New Road. Roboty budowlane rozpoczęto w styczniu 2017 r., a do prac wiertniczych przystąpiono zgodnie z planem w drugim kwartale 2017 r. Właściwe prace wiertnicze za gazem z łupków rozpoczęły się w sierpniu 2017 r.

Zgodnie z prawem funkcjonującym od zeszłego roku w sytuacji, kiedy rada hrabstwa dwa razy odrzuci wnioski dotyczące prac poszukiwawczych za ropą i gazem, wówczas dany podmiot może odwołać się do rządu, a ten z uwagi na ważny interes narodowy ma prawo cofnąć wcześniejsze decyzje władz lokalnych i sam wydać takie pozwolenie. Dzięki temu rozstrzygnięciu w październiku 2016 roku pierwszy raz od kilkunastu miesięcy wydano pozwolenie na wykonanie prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu łupkowego.

Zgodnie z szacunkami amerykańskiej agencji energetycznej (Energy Information Administration) zasoby gazu łupkowego na Wyspach Brytyjskich mają wynieść ponad 6 bln m3 surowca możliwego technicznie do wydobycia.

W Wielkiej Brytanii jak dotychczas wykonano 5 odwiertów w poszukiwaniu gazu z łupków. Dla porównania w Polsce, zgodnie z danymi, do końca lipca przeprowadzono 72 takie odwierty. W naszym kraju przeprowadzono największą liczbę prac wiertniczych w poszukiwaniu tego surowca. W żadnym państwie w Europie nie udało się jednak osiągnąć komercyjnego przepływu surowca. Polska była najbliżej sukcesu.

BBC/Bartłomiej Sawicki