Wyborcza: W tym roku w Polsce nie zabraknie energii

13 kwietnia 2016, 07:15 Alert
Linie elektroenergetyczne energia

(Gazeta Wyborcza/CIRE)

Jak poinformowała Wyborcza.biz, według PSE, uwzględniając najnowszy plan remontów, w tym roku nie powinno dojść do przypadków deficytu mocy w KSE.

Wyborcza.biz zwróciła uwagę, że z ostatniego raportu RWE podsumowującego sytuację polskiej energetyki w ubiegłym roku wynika, iż największe prawdopodobieństwo wystąpienia deficytu mocy w KSE będzie w tym roku we wrześniu.

„W bilansie dla września 2016 r. występuje nadwyżka mocy przekraczająca wartość wymaganą. Również wstępne bilanse na lata 2017 i 2018 wykazują, że nadwyżka mocy będzie wystarczająca. Jedynym wyjątkiem jest rok 2017, dla którego z wstępnego bilansu wynika możliwość wystąpienia w jednym miesiącu nieznacznego niedoboru mocy w stosunku do wymaganej nadwyżki” – poinformowało PSE w odpowiedzi na pytanie Wyborczej.biz.

Jednocześnie PSE poinformowało, że do tego czasu dokonana niezbędnej weryfikacji planu remontów, co zapewni zrównoważenie bilansu mocy w KSE.

Minister Energii poinformowało z kolei, że prowadzi aktywny monitoring bezpieczeństwa funkcjonowania KSE. Według niego poziom rezerw mocy w KSE jest bezpieczny. Rezerwa to średnio 18 proc. ponad prognozowaną wartość zapotrzebowania na moc w kraju, czyli około 4,5 GW.