font_preload
PL / EN
Alert PAP 28 kwietnia, 2016 godz. 9:30   
REDAKCJA

Wyniki Grupy Lotos lepsze od prognoz. „Rekordowe wydobycie węglowodorów”

LOTOS

(Polska Agencja Prasowa)

Zysk netto Grupy Lotos w I kwartale 2016 roku wzrósł do 106 mln zł wobec 101,4 mln zł straty rok wcześniej i był wyższy od prognoz analityków na poziomie 74,9 mln zł.

Zysk operacyjny spadł do 137,8 mln zł z 267,7 mln zł przed rokiem i był również wyższy od konsensusu na poziomie 92 mln zł. EBITDA grupy w pierwszych trzech miesiącach roku spadła do 400,3 mln zł z 445,5 mln zł przed rokiem. Analitycy zakładali, że wyniesie 322,5 mln zł.
Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wzrósł do 547,1 mln zł z 461,3 mln zł i był wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 458,9 mln zł. Natomiast oczyszczony EBIT LIFO wyniósł 284,6 mln zł wobec 283,5 mln zł w I kw. 2015 r. Konsensusu zakładał, że będzie to 239 mln zł.

Przychody grupy spadły do 3,9 mld zł z 5,1 mld zł przed rokiem. Analitycy spodziewali się, że wyniosą 4,07 mld zł. Efekt LIFO wyniósł w I kwartale tego roku 192 mln zł. Modelowa marża rafineryjna grupy wyniosła w ostatnim kwartale 4,74 USD na baryłkę. Lotos informuje, że nastąpił wzrost jednego z kluczowych dla „modelowej baryłki” cracku na benzynę (+ 9,5 proc.). Jednocześnie dalej obniżały się cracki na średnie destylaty.Znacząco wzrósł rok do roku spread Brent/Ural (o ok. 52 proc., czyli o 0,9 USD na baryłkę).
Poziom realizowanych przez gdański koncern marż wsparł średniokwartalny wzrost kursu USD/PLN, o ok. 6 proc.

Na zysk operacyjny grupy za pierwszy kwartał składały się: wynik segmentu produkcji i handlu na poziomie 122,1 mln zł, segmentu wydobywczego na poziomie 7,5 mln zł i strata operacyjna z pozostałej działalności w wysokości -0,6 mln zł, powiększona o korekty konsolidacyjne w wysokości 8,8 mln zł.
Spółka wskazuje na rekordowe wydobycie węglowodorów, na poziomie ok. 30 tys. boe dziennie. Wydobycie ropy i gazu z aktywów Sleipner w tym okresie wyniosło ok. 16 tys. boe dziennie.
Na koniec marca Lotos miał 477 stacji paliw wobec 476 na koniec 2015 r.

Wynik na działalności finansowej grupy w tym okresie wyniósł 46,8 mln zł. Złożyły się na niego głównie dodatnie różnice kursowe na poziomie 74,9 mln zł, dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 33,1 mln zł oraz ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -59,1 mln zł.

Spółka informuje, że osłabienie dolara wobec złotego na koniec I kw. 2016 r. korzystnie wpłynęło na rewaluację długu zaciągniętego w dolarach.Nakłady inwestycyjne w okresie styczeń-marzec 2016 r. wyniosły 324,4 mln zł. W segmencie wydobywczym Lotos zainwestował 99,6 mln zł, a w segmencie produkcji i handlu 224,8 mln zł, z czego 189,3 mln zł na program EFRA. Saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w I kw. tego roku wyniosło 319,2 mln zł.