font_preload
PL / EN
Gaz OZE 14 stycznia, 2014 godz. 9:32   
KOMENTUJE: Pawel Zalewski

Zalewski: Rozsądny kompromis łupkowy na finiszu Europarlamentu

Jacek Zalewski

Jak ocenia szef działu opinii „Pulsu Biznesu” Jacek Zalewski, jednym z ważnych dla Polski tematów finiszujących obecną kadencję Parlamentu Europejskiego będzie kwestia gazu z łupków.

– Dość optymistyczny wydźwięk ma informacja, że kończąca niedługo działalność Komisja Europejska (KE) pod przewodem Jose Manuela Barroso w kwestii łupków pozostawi po sobie propozycje jedynie rekomendacji i strategicznych wytycznych, dotyczących poszukiwania i wydobycia gazu – a nie szczegółowej dyrektywy. Najbardziej kontrowersyjna i wywołująca najwięcej protestów obrońców środowiska metoda szczelinowania hydraulicznego uzyska zatem tylko ramowe zasady unijne, a odpowiedzialność przesunięta zostanie do ustawodawstwa państw ową metodę wprowadzających – pisze na łamach wtorkowego „Pulsu Biznesu” Zalewski.

Komentator uważa to za rozsądny kompromis, zwraca również uwagę, że jednocześnie toczy się inna rozgrywka na bardzo ważnym dla Polski polu, mianowicie spór o cele redukcji emisji CO2.

– Przyspieszająca Dunka Connie Hedegaard, komisarz ds. klimatu] chce sfinalizować swoją kadencję w KE wskaźnikami równie idealistycznymi, co nierealnymi – ocenia Jacek Zalewski.