font_preload
PL / EN
Alert 23 marca, 2016 godz. 7:30   
REDAKCJA

Zarząd PSG powołał nowych dyrektorów w oddziałach spółki

gaz2

(Polska Służba Gazownictwa/CIRE)

Zmiany w składzie osobowym dyrekcji zostały dokonane w czterech oddziałach Polskiej Spółki Gazwownictwa: we Wrocławiu, Zabrzu, Gdańsku i Tarnowie.

W Oddziale we Wrocławiu dyrektor oddziału Marzenę Majdzik zastąpił Rafał Borutko, a Sabinę Apel – zastępcę dyrektora oddziału ds. ekonomicznych – Andrzej Pyzio. W Oddziale w Zabrzu dyrektora oddziału Dariusza Jarczyka zastąpił Andrzej Rudzki, a Ireneusza Misiołka – zastępcę dyrektora oddziału ds. technicznych – Ziemowit Podolski. W Oddziale w Gdańsku dyrektor Agnieszkę Haraj zastąpiła Barbara Koba, a w Oddziale w Tarnowie dyrektora Roberta Banasia zastąpił Robert Kwiatkowski.

Pracę w PSG zakończyli również Michał Ossowski – zastępca dyrektora oddziału ds. ekonomicznych w Gdańsku oraz Bożena Meresińska – zastępca dyrektora oddziału ds. ekonomicznych w Tarnowie.

Wszyscy powołani pełnią swoje funkcje od 17 marca br. Poniżej najważniejsze informacje o nowej kadrze menedżerskiej.

Rafał Borutko – dyrektor Oddziału we Wrocławiu – absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, doktorant na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii we Wrocławiu.

W latach 2004-2006 wicemarszałek województwa dolnośląskiego – członek zarządu. Kierował Departamentem Mienia Wojewódzkiego z Wydziałami Inwestycji i Ochrony Środowiska. W roku 2007 został powołany na stanowisko wiceministra gospodarki morskiej – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. W tym czasie był odpowiedzialny za prace związane z procesem legislacyjnym ministerstwa, pozyskiwaniem funduszy europejskich oraz inicjowaniem inwestycji – Terminala LNG w Świnoujściu. Ponadto w latach 1998-2004 był zatrudniony w departamencie ekonomicznym spółki akcyjnej prawa handlowego świadczącej usługi outsourcingowe dla przedsiębiorstw. Członek rad społecznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz były członek rad nadzorczych spółek komunalnych z udziałem większościowym samorządu terytorialnego.

Barbara Koba – dyrektor Oddziału w Gdańsku – absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu, kierunek: gazownictwo ziemne. Ukończyła również studia podyplomowe Inwestycje kapitałowe i projekty rozwojowe firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA, uzyskany w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Pracę w branży gazowniczej rozpoczęła w 1996 r. w PGNiG SA, z którym była związana przez wiele lat swojej pracy zawodowej. W latach 2004-2012 pełniła funkcje dyrektorskie w obszarze inwestycji, rozwoju i eksploatacji w PGNiG Przesył sp. z o. o. oraz w Centrali Spółki PGNiG SA. Pracowała też m.in. na stanowisku dyrektora ds. rozwoju w Investgas SA oraz dyrektora ds. realizacji inwestycji w PGNiG Technologie SA. Posiada bogate doświadczenie z zakresu zarządzania projektami oraz realizacji i nadzorowania inwestycji, w tym o charakterze strategicznym z obszaru wydobycia ropy i gazu, a także przesyłu, dystrybucji i magazynowania gazu. Jest Generalnym Dyrektorem Górniczym III stopnia oraz członkiem SITPNiG. Uhonorowana wieloma odznakami branżowymi.

Robert Kwiatkowski – dyrektor Oddziału w Tarnowie – jest absolwentem Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, kierunek – górnictwo i geologia w zakresie gazownictwo ziemne oraz podyplomowych studiów menedżerskich Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz międzynarodowych warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

Z branżą naftowo-gazowniczą związany od początku swojej kariery zawodowej. Zatrudniony był w spółkach PNiG „Nafta” Sp. z o.o. w Pile, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA oraz PGNiG SA, w których pełnił m.in. funkcje kierownicze i dyrektorskie. W Centrali Spółki PGNiG SA w Warszawie był m.in. dyrektorem Biura Techniki Transportu Gazu i dyrektorem Departamentu Majątku i Administracji. Posiada doświadczenie w przygotowaniu i opiniowaniu powstających aktów prawnych istotnych dla branży, w tym m. in. Prawa energetycznego i jego rozporządzeń wykonawczych. Autor i współautor licznych prezentacji i referatów technicznych. Kierownik Zespołu Roboczego nr 2 Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa. Dyrektor Górniczy II Stopnia.

Andrzej Rudzki – dyrektor Oddziału w Zabrzu – jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów menedżerskich Executive MBA na Uniwersytecie Gdańskim i Aix-Marseille Graduate School of Management. Ukończył także studia podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem Gazowniczym oraz Współczesna energetyka gazowa i gazownictwo na Politechniki Śląskiej, a także Roczne Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

Z gazownictwem związany od 1992 roku. Pracował m.in. na stanowiskach zastępcy dyrektora ds. eksploatacji, zastępcy dyrektora ds. technicznych i dyrektora oddziału. Jest autorem i współautorem licznych artykułów dotyczących gazownictwa. Uhonorowany wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami branżowymi i państwowymi wraz ze Złotym Krzyżem Zasługi. Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia.

Ziemowit Podolski – zastępca dyrektora oddziału ds. technicznych w Zabrzu – jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalność: gazownictwo ziemne. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach z zakresu współczesnej energetyki gazowej i gazownictwa i z zakresu systemów informatycznych w biznesie. Posiada dyplom studiów menedżerskich MBA Executive Master of Business Administration. Ukończył też akredytowane szkolenie zarządzania projektami PRINCE 2.

Od początku kariery zawodowej związany z gazownictwem. Pracę rozpoczął w Górnośląskim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa. Był kierownikiem ds. technicznych, zarządzał też pracą Rejonu Dystrybucji Gazu w Dąbrowie Górniczej i w Będzinie. Kierował zespołem wdrażającym zintegrowane systemy informatyczne w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa. Organizował proces łączenia jednostek organizacyjnych w zabrzańskim oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa. Brał udział w pracach zespołów optymalizujących procesy eksploatacyjne i systemy informatyczne.

Andrzej Pyzio – zastępca dyrektora oddziału ds. ekonomicznych we Wrocławiu – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Menedżer i ekspert w zakresie zarządzania finansami.

Karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w Banku Zachodnim SA. Przez kolejne lata kierował zespołami analityków kredytowych odpowiedzialnych za finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji w ramach bankowości korporacyjnej. Posiada bogate doświadczenie na polu oceny i finansowania złożonych projektów inwestycyjnych oraz przygotowywania różnorodnych analiz finansowych. W latach 2008-2011 pełnił stanowiska dyrektora finansowego oraz dyrektora zarządzającego w spółkach deweloperskich realizujących duże inwestycje komercyjne. Uczestniczył także w wielu projektach doradczych w ramach prowadzonej działalności konsultingowej, w tym w zakresie opracowywania i wdrażania koncepcji budżetowania i raportowania w firmach z sektora energetycznego należących do Grupy PGNiG.