font_preload
PL / EN
Alert 18 czerwca, 2019 godz. 17:00   
REDAKCJA

Zmiany klimatu w planach kryzysowych Polski

Fot. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Fot. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Planowane zmiany w raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego oraz Ramowy program w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof ONZ – to główne tematy spotkania zorganizowanego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Tematem przewodnim spotkania były planowane zmiany w dokumentach z zakresu planowania cywilnego, szczególnie dotyczące raportów cząstkowych do Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, które wynikają z wdrażania Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, służb oraz urzędów wojewódzkich. Zmiany te są związane ze spełnieniem jednego z podstawowych warunków kolejnego budżetu UE na lata 2021–2027.

– Dzięki temu Polska będzie mogła otrzymać dodatkowe pieniądze ze Wspólnoty – powiedział Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Beata Janowczyk – Szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania wyjaśniła, że jest to bezpośrednio związane z uregulowaniem kwestii zarządzania ryzykiem. Niezbędne jest bowiem wykazanie, że wydatkowanie pieniędzy na określone przedsięwzięcia zostało poprzedzone procesem oceny ryzyka i zaplanowaniem konkretnych działań, które mają na celu jego ograniczenie.

W ocenie ryzyka konieczne jest uwzględnienie scenariuszy dotyczących zmian klimatycznych oraz powiązania strategii adaptacji do zmian klimatu z projektami wskazanymi w planach zarządzania kryzysowego. W czasie spotkania dyskutowano także nad potrzebą uwzględnienia w procesie oceny ryzyka wiedzy i doświadczeń różnych środowisk, w tym instytucji naukowo-badawczych, przedsiębiorstw czy organizacji pozarządowych.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa