font_preload
PL / EN
Gaz 4 czerwca, 2014 godz. 11:56   
KOMENTUJE: Mariusz Zawisza

Zawisza: Wzrost opodatkowania ograniczy inwestycje PGNiG

Mariusz Zawisza 1

Jak napisał serwis gazlupkowy.pl, koncerny boją się, że sumaryczne obciążenia fiskalne okażą się zbyt duże, a sam system podatkowy będzie za mało elastyczny.
Koncerny obawiają się, że wysokość renty surowcowej może przekroczyć zakładany wcześniej poziom. Resort finansów stoi natomiast na stanowisku, że zapisanie w ustawie maksymalnego obciążenia podatkowego dla firm wydobywczych nie jest możliwe, jako że ciężko aktualnie określić warunki ekonomiczne i geologicznie dla przyszłej eksploatacji złóż – napisał gazlupkowy.pl.

Jak podkreśla resort, na potrzeby wyliczenia stawek podatkowych przyjęto hipotetyczne założenia dotyczące wydobywanych surowców, to jednak nie przekonuje firm wydobywczych – napisał serwis.

Zdaniem PGNiG większa opłata eksploatacyjna i specjalny podatek węglowodorowy mogą negatywnie wpłynąć na zyski koncernu

– Wszystko to idzie w kierunku zwiększenia naszej kontrybucji do budżetu. To może obciążyć nas dodatkowo kwotą ok. 1,2 mld zł rocznie. W porównaniu do wyniku ubiegłorocznego wartość ta stanowi dwie trzecie naszego zysku jednostkowego – stwierdził prezes koncernu Mariusz Zawisza w cytowanej przez serwis wypowiedzi.

Jego zdaniem wzrost opodatkowania znacząco obniży możliwości inwestycyjne spółki, co przełoży się na tempo prac poszukiwawczo-wydobywczych – napisał gazlupkowy.pl.

Z kolei PKN Orlen złożył wniosek, o jeszcze większe uelastycznienie systemu podatkowego, tak żeby był on skonstruowany w ten sposób, żeby suma obciążeń uzależniona była od jakości oraz wielkości złoża uwzględniając zarazem poniesione nakłady – poinformował serwis gazlupkowy.pl.

PKN Orlen nie jest zadowolony z planów naliczania stawek podatkowych od wydobycia w oparciu o ceny referencyjne, a zarazem zwraca uwagę, że przyjęte w obliczeniach wysokości podatku od wydobycia parametry mogą okazać się niewłaściwe i oderwane od rzeczywistości – napisał serwis.

Źródło: Gazlupkowy.pl/CIRE.PL