font_preload
PL / EN
Alert PAP 15 marca, 2019 godz. 8:15   
REDAKCJA

Zyski JSW poniżej oczekiwań

JSW Fot. JSW S.A.

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w czwartym kwartale 2018 roku 312,1 mln zł wobec 748 mln zł rok wcześniej – podała spółka w raporcie rocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 335,6 mln zł zysku

Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale od 296 mln zł do 390 mln zł zysku. Mediana prognoz wynosiła 335,8 mln zł.

Zysk operacyjny grupy w czwartym kwartale wyniósł 399,1 mln zł wobec 909,8 mln zł rok wcześniej. Konsensus zakładał zysk EBIT na poziomie 426,2 mln zł.

Zysk EBITDA wyniósł 612,1 mln zł wobec 1,12 mld zł rok wcześniej i wobec oczekiwań analityków na poziomie 614,3 mln zł.

Przychody grupy JSW wzrosły do 2,52 mld zł z 2,19 mld zł. Rynek oczekiwał 2,43 mld zł przychodów.

W całym 2018 roku grupa JSW ma 9,81 mld zł przychodów (wzrost o 10,5 proc. rdr), 3,02 mld zł EBITDA (spadek o 23,4 proc. rdr) oraz 1,74 mld zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (spadek o 16,7 proc.). Marża EBITDA na koniec zeszłego roku spadła do 30,8 proc., z 31,6 proc. w 2017 roku.

EBITDA segmentu Węgiel za 12 miesięcy wyniosła 2,37 mld zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 3,68 mld zł. EBITDA skorygowana o odpisy wyniosła w 2018 roku 2,26 mld zł, a rok wcześniej 3,19 mld zł.

EBITDA segmentu Koks po czterech kwartałach wyniosła 516,6 mln zł wobec 48,9 mln zł w 2017 roku.

Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 149,3 mln zł, wobec 113,3 mln zł przed rokiem.

Dane w mln zł 4Q2018 Kons. Różnica r/r q/q 2018 rdr
Przychody 2 523,0 2 433,4 3,7% 15,0% 7,2% 9 810,0 10,5%
EBITDA 612,1 614,3 -0,4% -45,3% -4,5% 3 020,1 -23,4%
EBIT 399,1 426,2 -6,4% -56,1% -12,7% 2 254,0 -27,7%
Zysk netto j.d. 312,1 335,6 -7,0% -58,3% -10,1% 1 737,0 -31,6%
Marża EBITDA 24,3% 25,3% -1,01 -26,77 -2,98 30,79% -13,61
Marża EBIT 15,8% 17,5% -1,64 -25,67 -3,60 22,98% -12,13
Marża netto 12,4% 13,8% -1,39 -21,73 -2,38 17,71% -10,88

EBITDA segmentu Węgiel za 12 miesięcy wyniosła 2,37 mld zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosiła 3,68 mld zł. EBITDA skorygowana o odpisy wyniosła w 2018 roku 2,26 mld zł, a rok wcześniej 3,19 mld zł.

EBITDA segmentu Koks po czterech kwartałach wyniosła 516,6 mln zł wobec 48,9 mln zł w 2017 roku.

Z kolei EBITDA pozostałych segmentów wyniosła w tym okresie 149,3 mln zł, wobec 113,3 mln zł przed rokiem.

Wyniki finansowe wg obszarów działalności wg wyliczeń PAP Biznes (dane w mln zł)

Wyniki w segmentach 4Q 2018 r. 4Q 2017 r. Zmiana 2018 r. 2017 r. Zmiana
Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego
Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 213,3 1 139,1 6,5% 5 084,6 4 925,9 3,2%
Zysk operacyjny segmentu 253,6 833,9 -69,6% 1 753,1 3 001,9 -41,6%
Amortyzacja 172,5 172,3 0,1% 612,1 680,9 -10,1%
EBITDA 426,1 1 006,2 -57,7% 2 365,2 3 682,8 -35,8%
Wytwarzenie sprzedaż koksu i węglopochodnych
Sprzedaż od odbiorców zewn. 1 237,3 989,1 25,1% 4 451,5 3 688,1 20,7%
Zysk operacyjny segmentu 2 692,9 113,2 2278,9% 3 001,9 -47,9
Amortyzacja 25,4 25,4 0,0% 100,2 96,8 3,5%
EBITDA 132,8 138,6 -4,2% 516,6 48,9 956,4%
Pozostała działalność
Sprzedaż od odbiorców zewn. 72,5 64,6 12,2% 273,4 263,2 3,9%
Zysk operacyjny segmentu 14,3 7,1 101,4% 84,9 57,1 48,7%
Amortyzacja 16,8 13,9 20,9% 64,4 56,2 14,6%
EBITDA 31,1 21,0 48,1% 149,3 113,3 31,8%

Jastrzębska Spółka Węglowa w celach na 2019 rok zakłada wzrost wolumenu produkcji węgla w stosunku do 2018 roku oraz wzrost udziału węgla koksowego w produkcji powyżej 70 proc.

W 2018 roku JSW wyprodukowała 15,02 mln ton węgla, co oznacza wzrost wobec 2017 roku o 3,3 proc. Węgiel koksowy stanowił 69 proc. całości produkcji. Średnia cena węgla koksowego w zeszłym roku wyniosła 658,67 zł (+0,3 proc. rdr).

Dane operacyjne 4Q
2018r.
4Q
2017r.
Zmiana 2018r. 2017r. Zmiana
Węgiel
Produkcja (mln ton) 3,7 3,5 5,7% 15 14,8 1,4%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,2 2,6 -15,4% 10,3 10,7 -3,7%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1,5 0,9 66,7% 4,7 4,1 14,6%
Sprzedaż ogółem JSW (mln ton) 3,7 3,6 2,8% 14,8 14,6 1,4%
Węgiel koksowy (w mln ton) 2,4 2,6 -7,7% 10,4 10,4 0,0%
Węgiel do celów energet. (mln ton) 1,3 1 30,0% 4,4 4,2 4,8%
Sprzedaż wewnątrzgrupowa (mln ton) 1,1 1,2 -8,3% 4,4 4,5 -2,2%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,1 1,2 -8,3% 4,4 4,5 -2,2%
Węgiel do celów energet. (mln ton)
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln) 2,6 2,4 8,3% 10,4 10,1 3,0%
Węgiel koksowy (w mln ton) 1,3 1,4 -7,1% 6 5,9 1,7%
Węgiel energetyczny (mln ton) 1,3 1 30,0% 4,4 4,2 4,8%
Koks
Produkcja (mln ton) 0,9 0,9 0,0% 3,6 3,5 2,9%
Sprzedaż dla odbiorców zewn. (mln ton) 0,9 0,9 0,0% 3,5 3,5 0,0%

CAPEX JSW w zeszłym roku wzrósł o 63,2 proc., do 1,67 mld zł.

Wśród planowanych na 2019 rok inwestycji jest budowa nowych poziomów oraz unowocześnienie wyposażenia frontów wydobywczych w celu podniesienia bezpieczeństwa i efektywności zakładów, budowa kopalni Bzie Dębina (pierwsza ściana w 2022 roku), modernizacja ZPMW w KWK Budryk i KKWK Knurów-Szczygłowice, a także modernizacja basterii nr 4 w Koksowni Przyjaźń.

Polska Agencja Prasowa