15.10.2013 ALERT

15 października 2013, 10:16 Alert

ENERGETYKA

Program polskiej energetyki jądrowej przyjęty przez kierownictwo MG

(CIRE)

W ubiegły piątek, 11 października 2013 r. kierownictwo Ministerstwa Gospodarki (MG) przyjęło Program polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Teraz dokument ma przejść fazę uzgodnień międzyresortowe, a później trafi do Rady Ministrów. Dokument ten trafi teraz do uzgodnień międzyresortowych. Ostatnim etapem prac nad PPEJ będzie przyjęcie przez Radę Ministrów. W praktyce dokument był już wcześniej nieoficjalnie konsultowany z niektórymi resortami, co powinno nieco przyspieszyć jego oficjalne konsultacje. Jak podkreśla resort gospodarki wcześniej PPEJ został poddany kompleksowym konsultacjom społecznym, w których wzięło udział ponad 100 podmiotów, oraz transgranicznym, w których uczestniczyło siedem krajów. Formalnie proces ten został zakończony podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r. Z Programem mogli też zapoznać się eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy w marcu i kwietniu 2013 r. wizytowali Polskę w ramach Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej (INIR) oraz Zintegrowanego Przeglądu Dozoru Jądrowego (IRRS). MAEA dobrze oceniła całość przygotowań do wdrożenia Programu PEJ. W szczególności doceniono Polskę m.in. za wysokie standardy współpracy w ramach konsultacji na szczeblu krajowym i międzynarodowym oraz za wprowadzenie nowoczesnych regulacji prawnych. W ramach działań podejmowanych w obszarze rozwoju energetyki jądrowej, zgodnie z uchwałą RM, powołano Międzyresortowy Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz Pełnomocnika Rządu w tym zakresie. Zmieniono też strukturę organizacyjną Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) i rozpoczęto proces dostosowania jej do potrzeb dozoru jądrowego. W 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo atomowe, jak również 20 aktów wykonawczych do tego dokumentu. MG wypracowało także ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (weszła w życie 1 lipca 2011 r.). Wspólnie z Polską Agencją Atomistyki jesteśmy także zaangażowani w opiniowanie nowych wytycznych Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zgodnie z harmonogramem zawartym w PPEJ lokalizacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz jej wykonawca mają być znane do końca 2016 roku. Jednak MG zastrzega, że ostateczna tzw. „Decyzja Zasadnicza” o wdrożeniu energetyki jądrowej dla pierwszego reaktora spodziewana jest najwcześniej w 2017 r. Lata 2017-2018 mają być poświęcone na prace projektowe i uzyskanie wymaganych prawem decyzji i opinii. W latach 2019- 2024 projekt ma wejść w fazę realizacji tzw. uzyskania pozwolenia na budowę, budowy i przyłączenia do sieci pierwszego bloku. Drugi blok ma powstać do końca 2030 roku. Pod koniec września PGE, Tauron, Enea i KGHM poinformowały o parafowaniu umowy ws. udziału w programie jądrowym. Przewiduje ona, że PGE sprzeda trzem spółkom w sumie 30 proc. udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Umowa ma stać się wiążąca w przypadku przyjęcia przez rząd programu energetyki jądrowej i uzyskania zgody UOKiK.

W czwartek rząd ma się zająć regulacjami łupkowymi

(PARKIET/CIRE)

W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów ma się zająć regulacjami dotyczącymi poszukiwań i wydobycia gazu z łupków, donosi „Parkiet”. Gazeta giełdy przypomina, że rząd miał się zająć łupkowymi regulacjami w ubiegłym tygodniu, ale trafiły one zbyt późno pod obrady. Jednocześnie dziennik zwraca uwagę, że osiągnięcie porozumienie w sprawie nowych przepisów utrudnia spór pomiędzy resortami środowiska i skarbu państwa w sprawie kontroli nad Narodowym Operatorem Kopalin Energetycznych – państwowej firmy, która ma być udziałowcem w koncesjach.

Gazociąg Polska-Litwa na liście unijnych priorytetów

(THE BALTIC COURSE/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Komisja Europejska zatwierdziła proponowany przebieg gazociągu między Polską a Litwą – donosi portal The Baltic Course.Magistralaznajduje się na liście projektów o charakterze priorytetotwym dla calej wspólnoty (PCI), co pozwoli na skrócenie procesu uzyskiwania pozwoleń oraz ułatwi uzyskanie unijnego finansowania. Głównym czynnikiem decydującym o wpisaniu inwestycji na listę PCI jest ich dywersyfikacyjny charakter. Litwa od dawna zabiega o podjęcie działań, które pozwolą uzyskać zróżnicowane źródła dostaw. Początkowa pojemność projektowanego gazociągu wynosiłaby 2,3 mld metrów sześcinnych z możliwością  rozbudowy do 4,5 miliarda metrów sześciennych rocznie.

V4 za współpracą w sektorze łupkowym i atomowym

(REUTERS/WOJCIECH JAKÓBIK)

Polska, Czechy, Slowacja i Węgry zadeklarowały na szczycie Grupy Wyszehradzkiej odbywającym się w poniedziałek w Budapeszcie, że chcą wspólnie działać na rzecz rozwoju sektora gazu łupkowego w Europie oraz w celu rozwoju energetyki atomowej w regionie. Kraje stworzą także forum wspólnego rynku gazu, które rozpocznie obrady na temat rozbudowy ich współpracy w tym zakresie w przyszłym miesiącu. V4 liczy na to, że Unia Europejska wesprze jej zabiegi dywersyfikacyjne i nie dopuści do przeregulowania sektora.

Operatorzy z Wielkiej Brytanii dementują informacje Greenpeace

(RIGZONE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Greenpeace przekonuje, że zgodnie z brytyjskim prawem firmy łupkowe potrzebują zgody właścicieli ziemi na rozpoczęcie poszukiwań. Grupa Operatorów Wielkiej Brytanii ocenia, że organizacja mija się z prawdą, a operacje poniżej mili pod powierzchnią ziemi nie są uznawane za ingerujące w prawa własności. To na takich głębokościach i głębiej prowadzone są poszukiwania gazu łupkowego. Przedstawiciele Grupy liczą na konstruktywny dialog z Greenpeacem, który stara się zablokować pracę firm na terenie Wielkiej Brytanii.

Korytarz Południowy na liście priorytetów

(AZERNEWS/WOJCIECH JAKÓBIK)

Na liście projektów wspólnego interesu Unii Europejskiej znalazły się gazociągi wchodzące w skład Korytarza Południowego mającego zapewnić krajom europejskim dostawy gazu ziemnego z regionu kaspijskiego. Chodzi o Gazociąg Transanatolijski (TANAP) doprowadzający gaz z Azerbejdżanu, przez Turcję do Grecji; Gazociąg Transadriatycki (TAP) doprowadzający gaz z Grecji, przez Adriatyk do Włoch oraz ewentualny gazociąg doprowadzający gaz z Turcji, przez Bułgarię do Austrii, w wypadku gdyby istniała wola reanimowania projektu Nabucco-West. Projekty te dostaną wsparcie finansowe i proceduralne Unii.

 

INFRASTRUKTURA

Poszkodowanym przez Alpine z pomocą przychodzi GDDKiA

(www.gddkia.gov.pl)

GDDKiA odzyskała już dla Skarbu Państwa wszystkie pieniądze z gwarancji bankowych złożonych przez Alpine Bau jako zabezpieczenie kontraktu S5 Kaczkowo-Korzeńsko. Pomaga też odzyskać pieniądze przedsiębiorcom poszkodowanym przez Alpine Bau przy budowie tej inwestycji. Tam, gdzie to możliwe, bezpośrednio wypłaca należne wynagrodzenie – do tej pory kontrahenci poszkodowani przez Alpine przy budowie drogi ekspresowej S5 otrzymali  za wykonaną  pracę prawie 30 mln złotych, wprost od GDDKIA .

W ramach tego postępowania do  GDDKiA zgłosiło się 125 usługodawców i dostawców, którym Alpine  Bau GmbH nie wypłaciła należności.

Ruszył przetarg na remont linii Rybnik – Chałupki

(www.plk-sa.pl)

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rewitalizacji trasy Rybnik – Chałupki na terenie województwa śląskiego. W ramach rewitalizacji wyremontowane lub wymienione zostaną tory i podtorze, sieć trakcyjna, perony, systemy odwodnieniowe, sygnalizacja oraz obiekty inżynieryjne, takie jak wiadukty, mosty i przepusty. Inwestycja pozwoli na przywrócenie prędkości maksymalnej pociągów na poziomie 80 km/h. Roboty budowlane będą prowadzone na przestrzeni 2014 i 2015 r., a ich zakończenie planowane jest na lato 2015 r.

Pociągi wrócą na trasę do Szklarskiej Poręby

(www.plk-sa.pl)

Na odcinku linii Jelenia Góra – Szklarska Poręba od grudnia 2012 r. trwa modernizacja. Jej celem jest istotna poprawa infrastruktury, co przełoży się na wyższy komfort podróży. Roboty idą zgodnie z planem i w tym roku na trasę powinny wrócić pociągi. Jeśli nie będzie niespodziewanych utrudnień, pierwsze składy pojada jeszcze w listopadzie. Prace obejmują modernizację ponad 12 km torów oraz wymianę rozjazdów pomiędzy stacjami w Piechowicach i Szklarskiej Porębie Górnej. Remontowane są obiekty inżynieryjne oraz przejazdy kolejowo-drogowe. Standard obsługi podróżnych poprawi przebudowa peronów.

Kolejne 2 kamienie milowe autostrady osiągnięte – raport z A1

(www.gddkia.gov.pl)

Zakończenie budowy dwóch wiaduktów drogowych w okolicach Włocławka oraz osiągnięcie wymaganego wykonania finansowego robót, pozwoliło wykonawcy kujawsko-pomorskich odcinków A1 w minionym tygodniu uzyskać kolejne dwa kamienie milowe autostrady. Tym samym na III odcinku budowy zrealizowano zestaw zadań, które zgodnie z kontraktem miały zostać wykonane do początku października br. W okresie od 4 do 10 października wykonawca ułożył kolejnych 14 km warstwy ścieralnej i ponad 7 km wiążącej. Na wszystkich odcinkach budowanej autostrady pracowało średnio 1900 osób i 750 maszyn budowlanych.

Cotygodniowy raport z prac przy budowie autostrady A4

(www.gddkia.gov.pl)

W minionym tygodniu na budowanej autostradzie A4 z Tarnowa do Dębicy rozpoczęto układanie warstwy wiążące z asfaltu twardo lanego na obiekcie WD-124, prowadzono dalsze prace przy układaniu warstwy ścieralnej SMA na węźle Pustynia. Na odcinku pierwszym pod obiektem WA-101 ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (droga powiatowa 1375K) po którym odbywa się już ruch samochodów. Prace prowadzono na 20 obiektach mostowych w branżach kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Na wszystkich odcinkach autostrady pracowało łącznie każdego dnia ponad 800 osób i 400 maszyn budowlanych.

ULC: nie ma żadnych nieprawidłowości na drodze startowej nr 3 na Lotnisku Chopina

(www.lotnisko-chopina.pl)

Stan drogi startowej nr 3 na Lotnisku Chopina jest prawidłowy i nie wymaga żadnych dodatkowych prac remontowych – stwierdził Urząd Lotnictwa Cywilnego, po przeprowadzeniu kontroli doraźnej w warszawskim porcie. Wyremontowana w okresie kwiecień-sierpień 2013 r. Droga Startowa nr 3 spełnia wszystkie parametry i wymagania ICAO (Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego). Kontrolerzy ULC stwierdzili jedynie okresowe, krótkotrwałe spadki poziomu szczepności, które nie powodują jednak konieczności podejmowania żadnych działań naprawczych nawierzchni (analogicznie do oblodzenia zimą).

Postępowanie na wybór najemcy nowo wybudowanego hangaru

(www.lotnisko-chopina.pl)

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór najemcy nowo wybudowanego hangaru na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1. „ Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ogłasza postępowanie mające na celu wybór najemcy hangaru przeznaczonego do obsługi statków powietrznych o maksymalnych rozmiarach odpowiadających statkom powietrznym kodu „C” wraz z przyległym terenem, na którym zlokalizowane są: płyta przedhangarowa, drogi dojazdowe i pożarowe, chodniki i miejsca parkingowe, zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1”.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak