18.11.2013 ALERT

18 listopada 2013, 09:15 Alert
Alert

ENERGETYKA

Winnych gazowego blamażu trzeb ukarać

(RZECZPOSPOLITA/CIRE)

Do sprawy w części odtajnionego raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat negocjacji gazowych wraca „Rzeczpospolita”. W opinii dziennika tego typu raporty powinien być szybko upubliczniane w całości, a winni podpisania niekorzystnych porozumień ponosić odpowiednie konsekwencje. Jak zwraca uwagę dziennik, była premier Ukrainy trafiła za kratki między innymi ze względu na to, że zawarła niekorzystną umowę gazową z Rosją, podczas gdy u nas odpowiedzialni za podpisanie złych dla Polski porozumień gazowych urzędnicy różnych opcji politycznych nie ponoszą żadnych konsekwencji. – Urzędnicy, którzy zawalili tak istotny dla gospodarki kraju kontrakt, muszą za to odpowiedzieć, nawet gdy urzędnikami już przestali być – czytamy w „Rz”. Jednocześnie w ocenie gazety, jedynym sposobem nauczenia urzędników podejmowania odpowiedzialnych decyzji są materialne sankcje za blamaż. Z drugiej strony „Rz” podkreśla, że utajnienie raportu NIK przez byłego wicepremiera, który też odpowiadał za negocjacje gazowe, jednoznacznie świadczy o całej sytuacji.

Demonstracje za obniżeniem emisji w Warszawie

(UNITED PRESS INTERNATIONAL/WOJCIECH JAKÓBIK)

W weekend odbyły się demonstracje za obniżeniem emisji w czasie szczytu klimatycznego COP 19 w Warszawie – donosi United Press International. Wywołały korki na Alejach Jerozolimskich i w okolicach Stadionu Narodowego. Jednym z powodów manifestacji była decyzja Warszawy o zorganizowaniu panelu z udziałem przedstawicieli biznesu węglowego w trakcie Szczytu.

Ukraina i Rosja doszły do porozumienia w sprawie tranzytu gazu

(INTERFAX/WOJCIECH JAKÓBIK)

W rozmowie telefonicznej w piątek premierzy Ukrainy i Rosji zadeklarowali, że zrobią wszystko aby zapewnić sprawny przesył rosyjskiego gazu ziemnego do klientów europejskich. Oświadczenie o tej treści zamieścił ukraiński rząd na swojej stronie internetowej. Jednocześnie dyrektor Gazpromu Aleksiej Miller poinformował, że Kijów znów kupuje surowiec zgodnie z warunkami umowy gazowej po krótkiej przerwie w zeszłym tygodniu.

Litwa liczy na LNG dla sojuszników USA z NATO

(THE LITHUANIA TRIBUNE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Podczas wizyty w Waszyngtonie minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz wyraził nadzieję, że firmy LNG z USA zdecydują się na eksport gazu skroplonego do krajów sojuszniczych USA z NATO. Wyraził wdzięczność za inicjatywy republikańskich kongresmenów którzy przedstawili projekt liberalizacji eksportu LNG dla sojuszników Stanów Zjednoczonych pod nazwą LNG for NATO Act. Tymczasem Departament Energii USA rozszerzył pozwolenie na eksport LNG wydane firmie Freeport LNG. Będzie ona mogła słać gaz do krajów nie posiadających umowy o wolnym handlu z USA w ilości większej, niż pierwotnie ustalono.

INFRASTRUKTURA

Pierwsza piekarnia Back-Factory w Polsce otwiera się na dworcu Wrocław Główny

(www.pkpsa.pl)

Świeże kanapki, słodkie wypieki i nieznane na polskim rynku precle bawarskie, to tylko niektóre elementy bogatej oferty gastronomicznej nowego lokalu na dworcu Wrocław Główny. Z pierwszej filii sieci Back-Factory poza granicami Niemiec mogą skorzystać odwiedzający wrocławski dworzec. Nowo otwarty lokal gastronomiczny jest zlokalizowany w zachodniej części holu kasowego, naprzeciwko poczekalni dla podróżnych. Jego powierzchnia to prawie 80 mkw. Back-Factory oferuje szeroki asortyment produktów, w tym kanapki, przekąski oraz ciepłe i zimne napoje.

Festiwal Filmów Rosyjskich na pokładzie PKP Intercity

(www.intercity.pl)

PKP Intercity po raz kolejny zostało partnerem Festiwalu Filmów Rosyjskich „Sputnik  nad Polską”. Do 17 listopada br. do pociągów Twoich Linii Kolejowych (TLK), kursujących na różnych trasach w całej Polsce, jest dołączany specjalny wagon filmowy. W trakcie przejazdów pasażerowie mogą oglądać festiwalowe filmy, wśród których znajdą się zarówno propozycje należące do klasyki gatunku jaki i najnowsze produkcje kina rosyjskiego. W ramach siódmej edycji festiwalu „Sputnik nad Polską” PKP Intercity proponuje pasażerom seanse filmowe, w jedynej w swoim rodzaju mobilnej sali kinowej. Na pokładzie wagonu można obejrzeć takie filmy jak: Będę przy Tobie, Entropia, Podróż zimowa, Shopping tour.

Eksperci PKP Energetyka na Forum Rynku Spożywczego i Handlu

(www.pkpenergetyka.pl

Spółka PKP Energetyka stale umacnia swoją pozycję na rynku energii nietrakcyjnej. Dlatego, chcąc zachęcić do korzystania ze swoich usług firmy z sektorów nie związanych bezpośrednio z koleją, eksperci spółki byli obecni na VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie. Goście odwiedzający forum zapraszani byli na stoisko PKP Energetyka, aby porozmawiać z ekspertami o optymalizacji kosztów energii elektrycznej w ich firmach. Podczas wydarzenia swoje wystąpienie miał również Bartłomiej Janik, wicedyr. Pionu Sprzedaży w PKP Energetyka, który przekonywał, że przedsiębiorstwa z branży FMCG powinny zainteresować się optymalizacją kosztów związanych z energią elektryczną.

www.utk.gov.pl w ścisłej czołówce najbardziej dostępnych stron w internecie.

(www.utk.gov.pl)

Strona internetowa Urzędu Transportu Kolejowego, została wyłoniona do finałowej , V edycji konkursu  ,,Strona Internetowa bez Barier” i będzie walczyć o tytuł najbardziej dostępnej strony internetowej. Zgodnie z szacunkami organizatora konkursu, Fundacji Widzialni, 19 procent Polaków, narażona jest na wykluczenie cyfrowe, głównie niepełnosprawni, w tym niewidomi, niedowidzący, głusi, głuchoniemi, osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, ale również korzystający ze starych typów komputerów, z przeglądarek tekstowych i urządzeń mobilnych.

Wyrok WSA w Warszawie w sprawie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, w części w jakiej stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa, innym stronom postępowania

(www.utk.gov.pl)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, podzielił stanowisko prezesa UTK oraz uczestnika postępowania PKP Cargo, uznając iż prezes UTK jest uprawniony do ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, w części w jakiej stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa, innym stronom postępowania. Wyrok został ogłoszony w związku ze skargą Związku Niezależnego Przewoźników Kolejowych, z 29 kwietnia na postanowienie prezesa UTK z 28 marca utrzymujące w mocy postanowienie z 9 stycznia  w przedmiocie ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego, obejmującego informacje zawarte w pismach spółki PKP Cargo, w zakresie jakim stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

Kara finansowa dla zarządcy infrastruktury Infra SILESIA SA

Po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego, prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na zarządcę infrastruktury Infra SILESIA SA karę pieniężną w wysokości 5 000 zł, za niewyznaczenie doradcy do spraw przewozu towarów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, każdy uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przypadku zarządca infrastruktury kolejowej, ma obowiązek wyznaczyć doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozów towarów niebezpiecznych.

Działania Prezesa UTK w zakresie wyeliminowania przypadków nieuzasadnionego i długotrwałego stosowania „sygnałów zastępczych” – nieprawidłowości na linii 204 Malbork – Braniewo

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych, prezes Urzędu Transportu Kolejowego stwierdził naruszenie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, przepisów na linii kolejowej nr 204 Malbork – Braniewo. Naruszenie polegało na prowadzeniu ruchu pociągów, na szlaku Młynary – Chruściel, wyposażonym w urządzenia blokady liniowej, bez zastosowania tych urządzeń. Dodatkowo naruszenie polegało na długotrwałym i nieuzasadnionym prowadzeniu ruchu na tzw. sygnały zastępcze, spowodowanym niewłaściwym poziomem utrzymania infrastruktury. Jednocześnie prezes UTK nakazał PKP PLK usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Informacja o wpłynięciu protestu przeciwko wynikom konkursów w zakresie dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasach Polska Izrael

(www.ulc.gov.pl)

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się informacja o wpłynięciu protestów przeciwko wynikom konkursów w zakresie dystrybucji ograniczonych praw przewozowych na trasach pomiędzy Polską a Izraelem: Warszawa (WAW) – Tel Awiw (TLV) oraz Katowice (KTW) – Tel Awiw (TLV). Więcej informacji znajduje się w biuletynie Informacji Publicznej ULC.

Jak zwalczać rozpraszanie uwagi kierowców?

(www.pkd.org.pl)

Według danych ITS rozproszenie uwagi kierowcy powoduje 20-30% wypadków w Polsce. Problem negatywnego wpływu na bezpieczeństwo coraz powszechniejszego używania przez kierowców podczas jazdy urządzeń mobilnych był tematem konferencji zorganizowanej przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Zjawisko używania telefonów, smartfonów czy tabletów w czasie jazdy samochodem znane jest na całym świecie. Jest jednak wciąż stosunkowo słabo zbadane, w porównaniu z innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że kierowcy używający telefonów są czterokrotnie bardziej narażeni na udział w wypadku.

Polska Nagroda Jakości dla ZDW w Katowicach

(www.pkd.org.pl)

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach został uhonorowany Polską Nagrodą Jakości. Wyróżnienie odebrał podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie dyrektor Zarządu, wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Tabor. ZDW w Katowicach został uhonorowany w kategorii organizacje publiczne samorządowe – wojewódzkie za konsekwentne wdrażanie jakości w zarządzaniu zarówno organizacją jak i sferą działalności, za którą ponosi odpowiedzialność. Zbigniew Tabor sprawuje funkcję dyrektora ZDW od chwili jego powstania w 1999 roku. Jednostka ta zarządza, w imieniu Zarządu Województwa, siecią 61 dróg wojewódzkich o łącznej długości 1217 km.

Uwagi do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

(www.pkd.org.pl)

Na prośbę przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego prof. Zygmunta Niewiadomskiego, Polski Kongres Drogowy przekazał uwagi do tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przyjętych przez Komisję 18 września br. Uwagi są efektem konsultacji w środowisku zarządców dróg różnego szczebla. Propozycje doprecyzowania zapisów Kodeksu zmierzają do lepszego określenia warunków prowadzenia inwestycji drogowych. Jest to szczególnie ważne, gdyż kodeks ma zastąpić inne ustawy, w tym o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Budowa trasy rowerowej może wymagać decyzji środowiskowej

(www.srodowisko.abc.com.pl)

Dobudowa pasa dla trasy rowerowej do drogi krajowej na odcinku ok. 25 km oraz przekroczenie cieku trasą rowerową za pomocą kładki/wiaduktu może wymagać uzyskania decyzji środowiskowej, jeśli droga rowerowa będzie stanowiła część infrastruktury towarzyszącej drodze. Natomiast budowa drogi rowerowej niezwiązanej z drogą nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Lufthansa nadal rośnie w Poznaniu

(www.prtl.pl)

Wraz z zimowym rozkładem 2013/14, Lufthansa ogłosiła dodatkowe połączenie z Frankfurtu do Poznania, zwiększając liczbę rejsów do dwóch dziennie i wprowadziła większe maszyny na trasie Poznań-Monachium. Lufthansa jest największym międzynarodowym przewoźnikiem oferującym poprzez połączenia z Poznania dostęp do globalnej siatki połączeń przez porty przesiadkowe we Frankfurcie, Monachium i Dusseldorf. Wraz z zimowym rozkładem, Lufthansa podwoiła liczbę połączeń z Frankfurtu do Poznania. Większe maszyny wprowadzono także na trasie z/do Monachium. Poznań jest teraz połączony z 3. niemieckimi miastami 31 bezpośrednimi połączeniami tygodniowo.

Norwegian otwiera nową bazę w Madrycie i uruchamia m.in. połączenie Madryt-Warszawa

(www.prtl.pl/Norwegian)

Niskobudżetowy norweski przewoźnik Norwegian kontynuuje ekspansję w Europie i zapowiada otworzenie w lecie 2014 r. nowej bazy operacyjnej w Madrycie. Będzie to już piąta baza opercacyjna Norwegian w Hiszpanii, po Alicante, Maladze, Las Palmas i Teneryfie. Z Madrytu, Norwegian planuje uruchomienie sześciu nowych tras – do Oslo, Sztokholmu, Helsinek, Hamburga, Warszawy i Londynu. Połączenie z Madrytu do Warszawy zostanie uruchomione od 3 czerwca 2014 r. Rejsy będą się odbywały 2 razy w tygodniu: we wtorki oraz w soboty. W nowej bazie zostaną zbazowane dwa Boeingi 737-800, a spółka zatrudni 70 pilotów i 140 członków załóg pokładowych.

WizzAir wprowadza mobilną odprawę

(www.prtl.pl/WizzAir)

Wizz Air, największy nisko kosztowy przewoźnik w Europie Środkowo-Wschodniej uruchomił funkcję mobilnych odpraw w aplikacji dla systemu Android, po wdrożeniu tej samej opcji na iPhone latem tego roku. Po ściągnięciu bezpłatnej aplikacji, klienci zyskują wygodny dostęp do najważniejszych funkcji strony internetowej Wizz Air za pośrednictwem smartfonów. Podobnie do aplikacji na iPhone, wersja na Android pozwala rezerwować bilety, sprawdzać loty w czasie rzeczywistym, dodawać usługi i posiada wiele innych funkcji. Świętując długo oczekiwaną premierę aplikacji, linia lotnicza obniżyła o 20%* cenę wszystkich rezerwacji dokonanych za pomocą mobilnych aplikacji w dniach 14 i 15 listopada.

Gorzów: Plan rozwoju tramwajów, który zakłada… likwidację tras

(www.rynek-kolejowy.pl)

Gorzów Wielkopolski przyjął dość kuriozalny plan rozwoju sieci tramwajowej. Rekomenduje on… likwidację jednej z tras (na Piaski) i zastąpienie jej autobusami elektrycznymi z powodu budowy ciepłociągu. Niejako na osłodę miałaby powstać nowy odcinek trasy na Górczyn. Obecna perspektywa unijna, z niewielkimi wyjątkami, przyniosła renesans tramwajów w polskich miastach. Szczęścia nie miał jednak Gorzów Wielkopolski – miasto nie mogło skorzystać z puli środków zapisanych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na projekty związane z transportem miejskim w obszarach metropolitarnych. Wyróżniono bowiem tylko dziewięć obszarów metropolitarnych.

Szczecin zmodernizuje torowiska tramwajowe

(www.rynek-kolejowy.pl)

Konsorcjum firm ZUE SA i Tor – Kar – Sson Zbigniew Kargul Warszawa zmodernizuje torowiska w al. Piastów, na ul. Wawrzyniaka i na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej. Prezydent Szczecina podpisał umowę na realizację zadania z przedstawicielem konsorcjum reprezentowanym przez wiceprezesa ZUE Marcina Wiśniewskiego. – Komunikacja tramwajowa jest jednym z ważniejszych elementów w przestrzeni miasta. Blisko 50 proc. pasażerów komunikacji miejskiej wybiera właśnie tramwaj. Stąd nasze inwestycje w torowiska, modernizacja zajezdni Pogodno i zakup nowoczesnego taboru –  mówił prezydent Piotr Krzystek

Warszawa: Spadła liczba pasażerów komunikacji miejskiej?

(www.rynek-kolejowy.pl)

Jak wynika z uzasadnienia uchwały o zmianie cen biletów od 2014 r. w ostatnim czasie zmniejszyła się liczba przejazdów warszawską komunikacją miejską. Ratusz jako przyczynę spadku liczby podróżnych wskazuje spowolnienie gospodarcze, wakacyjne utrudnienia w metrze oraz Veturilo. Jaki wpływ mogły mieć wcześniejsze podwyżki biletów? Nowy cennik został przyjęty przez radnych na początku października br. Ratusz wprowadził liczne zmiany w ofercie i ulgi, by zniwelować skutek wcześniej zapowiadanej trzeciej podwyżki cen biletów za przejazd miejską komunikacją, która miała wejść w życie od 2014 r.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak