Sekściński: Brak okresu przejściowego w ustawie o OZE

16 stycznia 2015, 14:57 Energetyka
turbiny

Dzisiaj Sejm przegłosował ustawę o odnawialnych źródłach energii. Wbrew stanowisku rządu i PO, posłowie sensacyjnie zagłosowali za większym wsparciem dla prosumentów w ramach systemu taryf gwarantowanych, którego przyjęcie jako wniosek mniejszości zgłosił poseł PSL Artur Bramora – informuje portal gramwzielone.pl. Wcześniej poprawki posła Bramory negatywnie zaopiniowała procedująca ustawę o OZE komisja ds. energetyki i surowców energetycznych. Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu, na którym przegłosowano przyjęcie ustawy o OZE, posłowie przyjęli jednak – wbrew stanowisku rządu oraz PO – poprawkę do ustawy o OZE przygotowaną przez posła PSL Artura Bramorę. Zdaniem rozmówcy BiznesAlert.pl to za mało.

W dzisiejszym głosowaniu prosumencką poprawkę posła Bramory poparło 220 posłów, przeciw było 218, jeden poseł wstrzymał się od głosu.
– Dobrze że projekt ustawy został przyjęty przez Sejm, ale bardzo niedobrze, że zostały odrzucone prawie wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję, w tym ta zgłoszona przez trzy kluby poselskie dotycząca okresu przejściowego. Brak okresu przejściowego w ustawie o OZE będzie oznaczać 2 letnią lukę inwestycyjną ze wszystkim tego negatywnymi konsekwencjami dla polskiej gospodarki oraz celów OZE na 2020 rok – ocenił w rozmowie z BiznesAlert.pl Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. 

Przegłosowanie poprawki prosumenckiej było możliwe, ponieważ za jej przyjęciem zagłosowała większa część klubu PSL – wbrew swojemu szefowi Januszowi Piechocińskiemu. Szef PSL stoi na czele resortu, który przygotowując projekt ustawy o OZE, konsekwentnie sprzeciwiał się przyznaniu większego wsparcia dla energetyki prosumenckiej. Przyjęcie lepszych warunków dla prosumentów forsował natomiast drugi z liderów PSL Waldemar Pawlak.

Poprawki posła Bramory mają na celu wprowadzenie dla mikroinstalacji OZE o mocy odpowiednio do 3 i do 10 kW tzw. taryf gwarantowanych za sprzedaż do sieci produkowanej w nich energii. Stałe stawki w ramach polskiego systemu taryf gwarantowanych mają obowiązywać dla każdej instalacji przez 15 lat od momentu jej uruchomienia.

Poprawka prosumencka autorstwa posła PSL wprowadza obowiązek zakupu energii od wytwórcy energii z mikroinstalacji o mocy do 3 kW wykorzystującej różne odnawialne źródła energii po określonej, stałej w okresie 15 lat, cenie (tylko dla pierwszych 300 MWh):
– hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;
– energia wiatru – 0,75 zł za 1 kWh;
– energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

Dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10 kW przewidziano natomiast następujące taryfy gwarantowane (tylko dla pierwszych 500 MW):
– biogaz rolniczy – 0, 70 zł za 1 kWh.;
– biogaz pozyskany z surowców pochodzących ze składowisk odpadów – 0,55 zł za 1 kWh;
– biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków 0,45 zł za 1 kWh;
– hydroenergia – 0,65 zł za 1 kWh;
– energia wiatru – 0,65 zł za 1 kWh;
– energia promieniowania słonecznego – 0,65 zł za 1 kWh

Dzisiaj posłowie przegłosowali też poprawkę dotyczącą objęcia systemem aukcji w grupie do 1 MW także już istniejących biogazowni rolniczych o mocy wyższej niż 1 MW.

Przegłosowanym dzisiaj przez posłów projektem ustawy o OZE zajmie się teraz Senat, który przyjęte dzisiaj przez posłów zmiany może jednak odrzucić.