W 2020 roku energetyka wiatrowa wyprzedziła węgiel i była najważniejszym źródłem energii w Niemczech

9 marca 2021, 12:45 Alert
oze farma wiatrowa jarocin
Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W ubiegłym roku energetyka wiatrowa wyprzedziła węgiel jako najważniejsze źródło energii w Niemczech. Ponad jedna czwarta energii elektrycznej pochodziła z turbin wiatrowych.

Źródła energii w Niemczech

W ubiegłym roku w Niemczech po raz pierwszy więcej energii elektrycznej wytworzono z energii wiatru i wprowadzono do krajowej sieci energetycznej niż z elektrowni węglowych. Jak podał Federalny Urząd Statystyczny, udział energii wiatrowej w miksie energetycznym wyniósł 25,6 procent. To był pierwszy przypadek, kiedy odnawialne źródło energii zajęło pierwsze miejsce w produkcji energii elektrycznej.

Ogólnie odnawialne źródła energii osiągnęły poprzedni maksymalny udział 47 procent – dla porównania, w 2019 roku było to 42,3 procent. Spadł udział węgla i energetyki jądrowej – do 24,8 i 12,1 procent. W minionym roku elektrownie gazowe dostarczyły o 13,6 procent więcej energii elektrycznej niż wcześniej.

Ponieważ zapotrzebowanie na energię elektryczną spadło, zwłaszcza podczas pierwszej wiosennego lockdownu, całkowita produkcja energii elektrycznej spadła. W ciągu roku do krajowej sieci trafiło 502,6 miliardów kilowatogodzin wytworzonej we własnym zakresie energii elektrycznej, czyli o 5,9 procent mniej niż w roku poprzednim. Ilość eksportowanej energii elektrycznej spadła o osiem procent, ale nadal przewyższała import o 67 miliardów kilowatogodzin.

Zeit/Michał Perzyński

OZE wypełnią lukę w niemieckim miksie energetycznym