24.10.2013 ALERT

24 października 2013, 10:13 Alert

ENERGETYKA

Nowe wersje regulacji łupkowych

(CIRE)

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało kolejne wersje wersje regulacji łupkowych, czyli projektów ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, jedną autorstwa resortu środowiska, drugą Ministerstwa Skarbu Państwa. Dokumenty publikuje portal CIRE – partner BiznesAlert.pl.

 

Ukraina wstrzymuje zakupy gazu z Zachodu

(DGP/RZECZPOSPOLITA/WYBORCZA.BIZ/CIRE)

Jak poinformowały „Dziennik Gazeta Prawna” i Rzeczpospolita”, Naftohaz wstrzymał import gazu od RWE za pomocą rewersu przez Polskę, ale wciąż kupuje go od tej firmy za pośrednictwem rewersu węgierskiego. Spowodowane jest to wzrostem cen gazu na rynkach spotowych, który jest konsekwencją masowych zakupów europejskich firm robiących zapasy tego paliwa na nadchodzącą zimę. W ten sposób cena kupowanego przez Ukrainę od RWE gazu niemal zrównała się z przewidzianą w kontrakcie z Gazpromem, a w kolejnych tygodniach najprawdopodobniej ją przekroczy – czytamy w DGP. Gazeta zwraca uwagę, że w sierpniu różnica między ceną gazu na rynku europejskim i kupowanym od Rosjan zmalała do zaledwie 2 dol. Jak pisze „Rzeczpospolita” według danych Gaz-Systemu od początku października RWE dostarczył na Ukrainę przez Polskę gaz tylko 5–6 października po 0,2 mln m3 na dobę. To 10 razy mniej aniżeli minimalne dostawy w miesiącach wcześniejszych. Wtedy przez Polskę trafiło na Ukrainę od 2 do prawie 4 mln m3 gazu. „Wyborcza.biz” zwróciła uwagę, że z informacji Gaz-Systemu wynika, iż eksport gazu na Ukrainę przez interkonektor w Hermanowicach został wstrzymany już na początku października i nie wiadomo, dlaczego dopiero teraz Naftohaz postanowił to nagłośnić. Ukraina rozpoczęła import gazu z Niemiec za pomocą wirtualnego rewersu przez Polskę w listopadzie ubiegłego roku. Następnie od kwietnia gaz od RWE zaczął być dostarczany w ten sam sposób na Ukrainę przez Węgry. Kilka miesięcy Naftohaz negocjuje już też zakup gazu z Europy Zachodniej za pośrednictwem gazociągów ze Słowacji i z Rumunii.

Konsolidacja elektroenergetyki zgodna z ustawą

(MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA)

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną akcjonariusza spółki elektroenergetycznej.

Sąd Najwyższy wskazał, że Minister Skarbu Państwa przeprowadził proces zamiany akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej zgodnie z przepisami ustawy konsolidacyjnej. Rozstrzygnięcie stanowi potwierdzenie prawidłowej wykładni przepisów ustawy konsolidacyjnej, którą zastosował Skarb Państwa w związku z przeprowadzonym procesem zamiany akcji w sektorze elektroenergetycznym. Jest też potwierdzeniem dotychczasowego orzecznictwa sądów powszechnych, które zapadło w podobnych sprawach przeciwko Skarbowi Państwa. Z rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego wynika, iż zgodnie z ustawą redukcją mogły zostać objęte wyłącznie akcje spółki konsolidującej. Strona powodowa dochodziła natomiast zawarcia przed sądem umowy zamiany akcji, z uwzględnieniem tzw. mechanizmu dwustronnej redukcji (tj. obejmującej również akcje spółki konsolidowanej). Sąd Najwyższy wskazał, iż proces zmiany akcji miał charakter dobrowolny, a zatem w przypadku uznania przez uprawnionego akcjonariusza spółki konsolidowanej, wynikającej z ustawy zamiany akcji za niekorzystną, nie musiał do niej przystępować, zachowując niezmienioną ilość akcji spółki konsolidowanej. Sąd wskazał bowiem, iż warunki oraz termin realizacji prawa zamiany akcji były precyzyjnie określone przepisami ustawy konsolidacyjnej. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy konsolidacyjnej warunkiem skorzystania z prawa zamiany posiadanych akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej, mającej znacznie większy potencjał gospodarczy i ekonomiczny niż spółki konsolidowane było złożenie przez uprawnionego akcjonariusza pisemnego oświadczenia o zamiarze zamiany wszystkich posiadanych akcji spółki konsolidowanej. Przepis art. 3 ust. 3 w/w ustawy stanowił jednakże, iż suma akcji spółki konsolidującej udostępnionych, na zasadach określonych w ustawie, nie może przekroczyć 15% liczby akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej w zamian za wniesione akcje spółki konsolidowanej. W przypadku zatem gdy suma udostępnianych akcji spółki konsolidującej mogłaby przekroczyć 15% liczby akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej następowała proporcjonalna redukcja liczby akcji spółki konsolidującej udostępnianych w zamian za akcje spółek konsolidowanych. Wyrok zapadł 11 października 2013 r. Konsolidacja odbywała się na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego /Dz. U. 2007, Nr 191, poz. 1367 z zm./

Prowizoryczny korytarz gazowy

(BLOOMBERG/WOJCIECH JAKÓBIK)

Chorwacja, Węgry i Ukraina zgodziły się co do potrzeby wykorzystania istniejącej infrastruktury gazowej do stworzenia korytarza gazowego łączącego te kraje z planowanym Gazociągiem Transadriatyckim (TAP). Południowy koniec korytarza miałby się znajdować na wyspie KRK w pobliżu terminala LNG Adria. Poprzez nowe połączenie owe państwa będą mogły sprowadzać kaspijski gaz doprowadzany do TAP z Azerbejdżanu przez Turcję (początkowo 10 mld m3/rok). Strony liczą na dofinansowanie Unii Europejskiej.

Putin apeluje o nowe porozumienie energetyczne z UE

(ITAR-TASS/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Prezydent Rosji, Władimir Putin liczy na rozwój dwustronnych stosunków z Unią Europejską, szczególnie w sektorze energetyki – poinformowała agencja prasowa ITAR-TASS. Putin zwrócił uwagę na wzajemne korzyści wyniające ze współpracy z Brukselą oraz koniecznością stworzenia nowej umowy, która będzie regulować podstawowe zasady kooperacji Federacji Rosyjskiej ze Wspólnotą. Putin zauważył również znaczenie UE dla rosysjskiego handlu, w którym ponad 50% (410 miliardów dolarów) stanowią obroty z Unią.

Miedwiediew: Wysokie technologie otworzą nowe możliwości współpracy energetycznej z Chinami

(ITAR-TASS/SEBASTIAN CIASTOŃ)

Współpraca rosyjsko-chińska w sektorze energetyki jest zadawalająca – uważa rosyjski premier Dimitrij Medwiediew. Jednocześnie szef rosyjskiego rządu wyraził przekonanie o konieczności inwestowania w zaawansowane technologie co stanie się czynnikiem stymulującym dalszą kooperację. W trakcie oficjalnej wizyty Medwiediewa w Pekinie, podpisany został szereg umów, które intensyfikują dotychczasową współpracę z Chińską Republiką Ludową oraz spółkami energetycznymi, szczególnie w sektorze gazowym i naftowym. Kraje będą także współpracować w sektorze jądrowym. Obecnie trwają prace nad realizacją projektu budowy elektrowni jądrowej Tianwan. Zdaniem Medwiediewa kolejna branża w której powinna zostać nawiązana dwustronna współpraca to rozwój zaawansowanych technologii.

 

Arctic 30: Już nie piraci – chuligani. Prirazłomnaja zbudowana z materiałów radioaktywnych?

(THE MOSCOW TIMES/THE GUARDIAN/INTERFAX/REUTERS/WOJCIECH JAKÓBIK)

Platforma naftowa Gazpromu Prirazłomnaja w Arktyce, na którą probowali się wedrzeć obecnie zatrzymani w Murmańsku ekolodzy Greenpeace, została zbudowana z materiałów z drugiej ręki. Aktywiści ekologicznej organizacji Bellona informują, że została ona zbudowana częściowo z materiałów radioaktywnych. Obawiają się usterki, która mogłaby się zakończyć katastrofą. Tymczasem rosyjski sąd wycofał zarzuty piractwa skierowanie przeciwko tzw. Arctic 30 czyli trzydziestu aktywistom Greenpeace zatrzymanym podczas akcji na opisywanej platformie. W zamian sąd zarzucił im chuligaństwo. Nadal odmawia prawa do wpłaty kaucji. Greenpeace nie godzi się na nowe zarzuty i oczekuje, że Rosjanie wycofają je w ogóle. Organizacja zapowiada, że będzie protestować zarówno przeciwko zarzutom piractwa jak i chuligaństwa. Jej zdaniem są one fikcyjne i nie ma podstaw dla rozpoczęcia sprawy kryminalnej w opisywanej sprawie. W sieci jest już dostępny film nagrany przez Arctic 30 podczas akcji na platformie Gazpromu.

INFRASTRUKTURA

Rozpoczęto już układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na wiaduktach

(www.gddkia.gov.pl)

Na odcinku autostrady A4 z Tarnowa do Dębicy rozpoczęto układanie warstwy wiążącej z asfaltu twardo-lanego na obiekcie WD-108 i warstwy ścieralnej SMA na obiekcie WD-124 – węzeł Pustynia, a także prowadzono dalsze prace przy układaniu podbudowy i warstwy wiążącej WMS na ciągu głównym autostrady. Prace prowadzono na 20. obiektach mostowych w branżach: kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Z kolei na odcinku Radymno-Korczowa autostrady A4 wykonywano pozostałe prace. Na wszystkich odcinkach autostrady pracowało łącznie każdego dnia ponad 927 osób i 524 maszyny budowlane.

Poznań: remont nawierzchni ul. Libelta

(www.edroga.pl /ZDM w Poznaniu)

Dziś w Poznaniu rozpocznie się remont nawierzchni jezdni ulicy Libelta. Prace drogowe prowadzone będą na odcinku od placu Cyryla Ratajskiego do ulicy Kościuszki. Wyłoniona w przetargu firma ANET-TRANS sfrezuje nawierzchnię jezdni na odc. od placu Cyryla Ratajskiego do ulicy Działyńskich – na całej szerokości, natomiast od ulicy Działyńskich do ulicy Kościuszki zewnętrzne pasy jezdni, o szerokości około 2 m. Następnie drogowcy przystąpią do ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej. W trakcie remontu obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy: przejazd będzie możliwy tylko od strony placu Cyryla Ratajskiego do ulicy Kościuszki.

Większość robót ziemnych dobiega końca – cotygodniowy raport z A1

(www.gddkia.gov.pl)

W minionym tygodniu na budowanej autostradzie ułożono kolejnych 11 km warstwy ścieralnej i rozpoczęto malowanie oznakowania poziomego. Zatwierdzono też kolejnych podwykonawców, usługodawców i dostawców. W ciągu najbliższych dni zostaną udostępnione dla ruchu, dwa pierwsze wiadukty drogowe biegnące nad autostradą w okolicach Kruszyna i Stefanowa. Na odcinku Czerniewice Kowal wykonawca prowadził dalsze prace na trasie głównej, a także kończył roboty branżowe związane z wykonywaniem robót ziemnych i uzupełnianiem warstw nasypów. Realizowano również roboty na przyszłych Stacjach Poboru Opłat i Miejscach Obsługi Podróżnych.

Plac pod budowę mostu tymczasowego w Woli Jachowej przekazany

(www.gddkia.gov.pl)

Odbyło się przekazanie wykonawcy placu pod budowę mostu tymczasowego w Woli Jachowej w ciągu drogi krajowej nr 74. To oznacza, że wykonawca może rozpocząć prace. Projekt przewiduje budowę mostu tymczasowego na rzece Kakoniance o długości około 17 m, o szerokości jezdni 7 m, z chodnikiem o szerokości 1,5 m oddzielonym od jezdni barierą ochronną. Wybudowane zostaną także dojazdy do mostu z drogi 74, przebudowana zostanie część linii telekomunikacyjnej. Most tymczasowy będzie dostosowany do ruchu wszystkich pojazdów do 42 ton. Przewidywany termin zakończenia robót to połowa grudnia.

Postęp prac na A1 „Stryków – Tuszyn” – cotygodniowy raport

(www.gddkia.gov.pl)

W minionym tygodniu na odcinku Stryków-Tuszyn trwały kolejne prace przy autostradzie A4. W tym czasie wykonano kolejne warstwy nasypów i wykopów. Trwały dalsze roboty przy stabilizacji podłoża gruntowego pod drogę główną i przy przepustach skrzynkowych, tj. zbrojenia i betonowanie wlotów i wylotów, zbrojenia płyty zespalającej, montaż szalunków oraz wykonywanie kolejnych warstw zasypek. Kontynuowane były też prace na MOP „Wiśniowa Góra” – stabilizacja podłoża gruntowego pod drogi manewrowe, układanie termoizolacji na budynkach sanitariatów, wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. W dalszym ciągu prowadzono czynności przy przebudowie kolizji wodno-kanalizacyjnych.

Budowa wiaduktu w Nowej Dębie zakończona

(www.gddkia.gov.pl)

W m. Nowa Dęba w ciągu DK9 zakończyły się roboty zasadnicze związane z budową wiaduktu nad linią PKP LHS. Ruch odbywa się już pełnym przekrojem zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Ostateczne zakończenie inwestycji to listopad br. Do tego czasu prowadzone będą prace porządkowe oraz roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego. Koszt inwestycji to ponad 6,7 mln zł. Inwestycję prowadzi firma Skanska. Budowa obejmowała rozebranie starego i wybudowanie nowego wiaduktu nad czynną linią hutniczą szerokotorową PKP LHS. Wiadukt, o konstrukcji niosącej żelbetowej sprężonej ma długość 33,90 m.

Raport z prac na autostradzie A4. Odcinek w. Przemyśl – Korczowa

(www.gddkia.gov.pl)

W ostatnim tygodniu na odcinku autostrady A4 Radymno-Korczowa dziennie pracowało średnio 124 maszyn budowlanych. Na przedmiotowym odcinku autostrady pracowało średnio 227 pracowników fizycznych. Wykonywano pozostałe do wykonania prace w zakresie kolejnych warstw nasypów ( od km 647+620 do km 648+236, od km 648+335 do km 648+375, dojazdy do obiektów WD47, WD38, WD39, WD41 ), warstwy konstrukcji nawierzchni trasy głównej :  podbudowę z kruszywa i betonu asfaltowego, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego WMS, nawierzchnię betonową, oraz realizowano: montaż barier ochronnych, układanie krawężników i korytek ściekowych.

Strona internetowa UTK dostosowana w pełni dla osób niepełnosprawnych

(www.utk.gov.pl)

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że wszystkie treści na stronie www.utk.gov.pl zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wprowadzone zmiany umożliwiają powiększenie czcionki i ustawienie wysokiego kontrastu. Ponadto poruszanie się po witrynie ułatwiają, przejrzysta mapa serwisu i wyszukiwarka. Podjęte przez UTK działania wiązały się ze stworzeniem nowej strony internetowej, zgodnej z wymaganiami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych, w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

Prezes UTK nakazuje wprowadzenie ograniczeń eksploatacyjnych na odcinkach linii 273

(www.utk.gov.pl)

W związku z przeprowadzoną kontrolą na linii nr 273 Wrocław Główny – Szczecin oraz stwierdzeniem zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, polegającym na eksploatacji linii w złym stanie technicznym, prezes Urzędu Transportu Kolejowego zobowiązał zarządcę infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe SA do wprowadzania na odcinkach linii: Czerwieńsk Towarowy – Bytnica, Bytom Odrzański – Nowa Sól, Stary Kisielin – Zielona Góra, ograniczeń eksploatacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Decyzje podlegały natychmiastowej wykonalności.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak