Serinus Energy podsumowuje drugi kwartał i przygotowuje się do uruchomienia produkcji w Rumunii

19 sierpnia 2015, 20:45 Energetyka

Produkcja Serinus Energy w drugim kwartale, przy czasowym wstrzymaniu pracy na polu Sabria w Tunezji oraz ograniczeniach na Ukrainie, osiągnęła poziom 3.993 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Na wynik złożyło się wydobycie gazu na Ukrainie i ropy naftowej w Tunezji. Obecnie Spółka ogranicza koszty bieżące i przygotowuje się do prac, których celem ma być uruchomienie produkcji na skalę komercyjną w Rumunii.

Podsumowanie 

  • Całkowita średnia produkcja Serinus Energy w drugim kwartale osiągnęła poziom 3.993 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. Spadek o 9% w porównaniu do poprzedniego kwartału wynikał z chwilowego zawieszenia wydobycia z pola Sabria. Obecnie, produkcja na tym polu zbliża się do wartości sprzed zamknięcia – 700 boe/d netto dla Serinus.
  • Przychody brutto za II kw. 2015 r. wyniosły 22,3 mln USD, z czego na akcjonariuszy SEN przypadło 17,7 mln USD.
  • Wartość retroaktywna netto (netback) dla Ukrainy utrzymała się na poziomie 11,50 USD/boe, a dla Tunezji obniżyła się do 24,32 USD/boe, w ślad za światowymi notowaniami ropy naftowej.
  • Środki z działalności operacyjnej w II kw. wzrosły o 11 proc., do 4,3 mln USD, w porównaniu do I kw. 2015 r. Niższa produkcja oraz netback zostały z nawiązką zrównoważone przez zysk z różnic kursowych, wynikający ze wzmocnienia kursu ukraińskiej hrywny względem dolara amerykańskiego.
  • Nakłady inwestycyjne za II kw. 2015 r. wyniosły 3,7 mln USD.
  • Na koniec czerwca 2015 r. Spółka dysponowała gotówką i innymi aktywami pieniężnymi na poziomie 12,5 mln USD.
  • Serinus Energy otrzymał od rumuńskiej administracji państwowej przedłużenie koncesji Satu Mare o trzy lata. Dodatkowo, zwiększył swój udział operacyjny w polu do 100 proc. Przedłużenie koncesji obejmuje zobowiązania do wykonania dwóch odwiertów oraz – do wyboru przez Spółkę – przeprowadzenia nowych badań sejsmicznych 3D dla 120 km² lub wykonanie trzeciego odwiertu. Spółka podjęła pierwsze kroki w kierunku rozpoczęcia wydobycia na skalę komercyjną. 

Produkcja i ceny

Na Ukrainie Serinus wydobywał średnio 2.787 boe/d. Na wynik złożyła się produkcja: gazu ziemnego – 462,7 tys. m sześc. oraz 64 baryłki kondensatu dziennie. Poziom wydobycia utrzymywany jest znacznie poniżej zdolności wydobywczych w wyniku regulacji rządowych, rezerwujących dużą część rynku dla państwowego przedsiębiorstwa Naftohaz. Kierownictwo szacuje, że ogólna wielkość sprzedaży na Ukrainie była o ok. 56 tys. m sześc. dziennie poniżej mocy produkcyjnych. Za tysiąc stóp sześciennych gazu płacono w drugim kwartale 7,14 USD, a za baryłkę kondensatu 43,59 USD.

Całkowita produkcja w Tunezji wyniosła 1.206 boe/d, w tym: wydobycie ropy 951 bbl/d, a gazu 42,5 tys. m sześc. gazu. Wszystkie odwierty na polu Sabria w Tunezji wznowiły wydobycie. Za baryłkę ropy płacono średnio 63,48 USD, a za tysiąc stóp sześciennych gazu 9,50 USD.

„Przygotowujemy się do dalszych prac w Rumunii. Najbliższe wiercenie odbędzie się najwcześniej na przełomie roku. Poszukujemy partnera do prac – dalsze decyzje zostaną podjęte zapewne po wakacjach. Naszym podstawowym warunkiem, podczas ewentualnych negocjacji będzie utrzymanie statusu operatora na tych koncesjach. Uważnie obserwujemy również nowy projekt zmian w opodatkowaniu wydobycia ropy i gazu na Ukrainie. Jednocześnie na bieżąco dostosowujemy całkowite wydatki do obecnej sytuacji i analizujemy plany na przyszłość.” – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Perspektywy

Spółka rozważa przeprowadzenie stymulacji hydraulicznej dla odwiertów O-11, O-15 oraz M-22 na Ukrainie. W przypadku podjęcia działań, projekt ten będzie realizowany jesienią.

Zainstalowano i uruchomiono sprężarki na polu Olgowskoje. Poziom produkcji nadal ograniczany jest przez sytuację na rynku, ale gdy popyt się odbuduje, nowy sprzęt, według szacunków kierownictwa podniesie wydobycie o ok. 56 tys. m sześc. brutto przepustowości.

Trwa opracowywanie programu wierceń eksploatacyjnych i projektowanie niezbędnej infrastruktury naziemnej do zagospodarowania odkrycia gazu Moftinu-1001. Spółka przewiduje, że wiercenia i prace konstrukcyjne mogłyby się rozpocząć w połowie roku 2016, a komercyjna produkcja – na początku 2017 r. Zagospodarowanie tego odkrycia obejmować będzie wykonanie do trzech dodatkowych odwiertów oraz instalacji naziemnych, a kosztować będzie ok. 16 mln USD.

Źródło: Serinus Energy