3,8 tys. ochotników rozpoczęło szkolenie wojskowe

8 stycznia 2016, 14:30 Alert
wojsko

Blisko 3,8 tys. ochotników stawiło się 7 i 8 stycznia br. w jednostkach i centrach szkolenia podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. To pierwszy z trzech, zaplanowanych na ten rok, turnusów służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych.


Turnus realizowany będzie w 29 centrach szkolenia i jednostkach wojskowych podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Po raz kolejny najwięcej, bo aż 340 przyszłych żołnierzy przyjęło Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.

Szkolenie pierwszego turnusu potrwa do 29 kwietnia br. Po jego zakończeniu, ochotnicy zasilą szeregi Narodowych Sił Rezerwowych, a pozostali – wyszkolone rezerwy osobowe. Dla najlepszych żołnierzy służba w NSR może być przepustką do zawodowej służby wojskowej.

Kolejny turnus zaplanowany jest na początek maja, natomiast trzeci – na początek września. Łącznie, w jednostkach wojskowych i centrach szkolenia podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, w ramach służby przygotowawczej planuje się przeszkolić ponad 11,5 tys. ochotników.

Na 2016 r. zaplanowane są również dwa turnusy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerów. Na początku lutego oraz lipca, około 100 ochotników stawi się na pięciomiesięczne szkolenie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce.