500 mln zł kredytu dla PGE od BGK

4 grudnia 2015, 14:20 Energetyka
pieniądze

PGE Polska Grupa Energetyczna pozyskała kolejny kredyt od Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota 500 mln zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie realizowanych inwestycji oraz bieżącej działalności Grupy – czytamy w komunikacie spółki.

Umowa kredytowa zawarta została na 13 lat, a ostateczny termin spłaty zobowiązania to 31 grudnia 2028 r. Kwota 500 mln zł wypłacana będzie w transzach i zostanie udostępniona od daty spełnienia standardowych warunków zawieszających, do 31 grudnia 2016 r. Kredyt jest amortyzowany, spłaty kapitałowe rozpoczną się w czerwcu 2021 r.

– Głównym celem PGE jest budowanie wartości dla akcjonariuszy oraz umacnianie pozycji branżowego lidera. Cele te można osiągnąć wyłącznie przez rozwój i realizację ambitnego, dobrze przemyślanego i opłacalnego planu inwestycyjnego. Dla zapewnienia efektywnego finansowania naszych projektów, w tym budowy dwóch nowych bloków w Opolu oraz kolejnych projektów z segmentu energetyki odnawialnej, tylko w 2015 r. Grupa PGE pozyskała kredyty o łącznej wartości 8 mld złotych. Zaufanie okazane nam przez instytucje finansowe to dowód na to, że PGE jest solidnym, odpowiedzialnym i przewidywalnym partnerem – mówi Marek Woszczyk, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego to kolejna duża transza środków, które Grupa PGE pozyskała na realizację swojego programu inwestycyjnego. 7 września 2015 r. PGE zawarła z ośmioma bankami umowę na kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld zł, a 27 października podpisała dwie umowy kredytowe z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na łączną kwotę prawie 2 mld zł. Zdywersyfikowany program finansowania dopełnia program emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2 mld euro z 2014 r., z którego PGE pozyskała do tej pory nieco ponad 600 mln euro.

Umowa podpisana 4 grudnia 2015 r. jest drugą umową kredytową zawartą między PGE a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie”. Pierwszy kredyt, o wartości 1 mld zł, PGE pozyskała rok temu, w połowie grudnia 2014 r.

– Wspieranie polskiej gospodarki, w tym modernizacji infrastruktury energetycznej, jest misją BGK jako państwowego banku rozwoju. Nasze zaangażowanie w sektorze energetyki wciąż rośnie – w ciągu minionego miesiąca podpisaliśmy 3 umowy o wartości 1,6 mld zł. W ramach programu „Inwestycje polskie” zapewniliśmy dotychczas finansowanie 158 rentownych projektów inwestycyjnych w różnych obszarach na łączną kwotę 24,6 mld zł i możemy spodziewać się kolejnych – mówi Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

„Inwestycje polskie” to zainicjowany przez rząd program, którego celem jest utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego poprzez finansowanie wybranych inwestycji. Jego celem jest zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych. Mają one przyczynić się do wzrostu PKB oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów.

Źródło: Polska Grupa Energetyczna