Dzięki wparciu UE pociągi z Warszawy na południe pojadą jeszcze szybciej

4 lipca 2016, 15:00 Alert
PKP Intercity (1)
Pendolino. Fot. PKP Intercity

(Ministerstwo Rozwoju)

Dzięki wsparciu ze środków instrumentu „Łącząc Europę” PKP PLK przebudowała dwa skrzyżowania Centralnej Magistrali Kolejowej z drogami. W efekcie zwiększyło się bezpieczeństwo podróżnych, a pociągi mogą rozwijać większe prędkości.

PKP PLK SA zakończyła realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na Centralnej Magistrali Kolejowej poprzez likwidację przejazdów w poziomie szyn w km 127 i 147 oraz budowę skrzyżowań dwupoziomowych”. Wartość projektu to 17,5 mln zł, a dofinansowanie unijne blisko 15 mln.

„Jest to pierwszy w Europie zakończony projekt inwestycyjny, który otrzymał dofinansowanie ze środków instrumentu „Łącząc Europę” – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Dzięki funduszom unijnym możliwe było zastąpienie bezkolizyjnymi wiaduktami skrzyżowań linii E65 z drogą rejonową nr 395 Ruda Pilczycka – Czermno oraz drogą lokalną nr 004420 Zabrodzie – Jamskie. Wcześniejszy, jednopoziomowy układ skrzyżowań kolejowo-drogowych ograniczał możliwości, jakie stwarza infrastruktura zmodernizowana na linii E65 w ramach innych projektów.

„W efekcie pociągi mogą jechać szybciej niż 160 km/h na kolejnych odcinkach magistrali. Oznacza to krótszy czas dojazdu z Warszawy m.in. do Krakowa i Katowic” – powiedział wiceminister.

Obecnie możliwe jest zwiększenie maksymalnej prędkości do 200 km/h na odcinku Olszamowice – Włoszczowa Północ.

Dzięki inwestycji poprawiło się również bezpieczeństwo osób korzystających z przejazdów i podróżujących koleją. Nie ma już ryzyka kolizji samochodu z pociągiem na przejeździe. Takie zdarzenie jest drugim najczęstszym rodzajem wypadków na polskiej sieci kolejowej.

Inwestycja to część większego projektu – modernizacji linii kolejowej E65, który jest fragmentem korytarza sieci bazowej Bałtyk-Adriatyk.

Zarządzany przez Komisję Europejską instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Przeznaczona dla Polski pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi 4,14 mld euro. Fundusze są dzielone w ramach konkursów. W pierwszym Polska otrzymała 1,94 mld euro na realizację 17 projektów (w tym na ukończoną inwestycję PKP PLK SA).

W czerwcu Komisja Europejska przekazała krajom członkowskim propozycję podziału środków z budżetu drugiego konkursu. Polska ma otrzymać blisko 1,9 mld euro. Propozycja wymaga jeszcze akceptacji państw członkowskich w ramach Komitetu CEF. Zatwierdzenie dofinansowania będzie oznaczać, że Polska otrzyma (łącznie w ramach pierwszego i drugiego konkursu) 3,84 mld euro, wykorzystując tym samym 93 proc. środków z koperty narodowej.

Beneficjentami projektów rekomendowanych przez Komisję Europejską w ramach II naboru CEF są:

  • PKP PLK S.A (10 projektów na łączną kwotę dofinansowania 1,64 mld EUR),
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (1 projekt z zakresu ITS – dofinansowanie 123 mln EUR),
  • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. (3 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 119 mln EUR),
  • Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (1 projekt, na łączną kwotę dofinansowania 5,6 mln EUR),
  • Cargotor Sp. z.o.o. (1 projekt – dofinansowanie 3 mln EUR).

O pozostałe środki z koperty narodowej Polska będzie ubiegać się w ramach trzeciego konkursu CEF, którego ogłoszenie planowane jest przez Komisję Europejską na przełomie września i października.