8.11.2013 ALERT

8 listopada 2013, 10:30 Alert
Alert

ENERGETYKA

Wyborcza o grze ludowców w sprawie raportu NIK

(GAZETA WYBORCZA/WOJCIECH JAKÓBIK)

Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej informuje, że choć o odtajnienie raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nieprawidłowości w negocjacjach PGNiG z Gazpromem w latach 2006-10 zwrócili się posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, to utajnił je właśnie przedstawiciel PSL – Waldemar Pawlak – odpowiedzialny za te negocjacje jako ówczesny minister gospodarki. Zdaniem Kublika to od obecnego ministra Janusza Piechocińskiego (rywala politycznego Pawlaka) będzie teraz zależał los raportu NIK. Czy Piechociński będzie chciał skompromitować swojego konkurenta danymi z raportu?

Nord Stream przechodzi testy wytrzymałości

(RBC/WOJCIECH JAKÓBIK)

Nord Stream przechodzi testy wytrzymałości przy wykorzystaniu pełnej mocy rury. Rozpoczeły się one 5 listopada i potrwają około miesiąc. Przepustowość Nord Streamu to 55 mld m3/rok. Jego przedłużenia to NEL (20 mld m3/rok) i OPAL – nitki ciągnące się przez terytorium Niemiec.

Oettinger za reformą subsydiów dla OZE w Niemczech

(DEUTSCHE WELLE/WOJCIECH JAKÓBIK)

Komisarz ds. energii Unii Europejskiej Gunther Oettinger ocenił, że dopłaty do niemieckiej energetyki odnawialnej należy zreformować, ponieważ inwestycje finansowane przy ich pomocy nie są opłacalne. W lecie Oettinger ostrzegał, że rozwój OZE odbywa się kosztem innych sektorów energetyki. Najpóźniej wiosną 2014 roku przedstawi on nowe propozycje subsydiów dla OZE w Europie.

Kijów przedstawi MFW plan oddłużenia Naftogazu

(INTERFAX/WOJCIECH JAKÓBIK)

Międzynarodowy Fundusz Walutowy uzależnia udzielenie dalszych pożyczek Ukraińcom od rezygnacji z subsydiowania cen gazu sprzedawanego przez Naftogaz odbiorcom detalicznym, co powoduje zadłużanie się spółki. Wicepremier Jurij Bojko poinformował, że rząd przedstawi plan oddłużenia jej w sposób nie zagrażający biedniejszym Ukraińcom, a zatem nie pozwalający na podwyższenie cen gazu. Ukraina zamierza otworzyć rynek dla firm zagranicznych z wschodu i zachodu. Ma to się stać także w ramach liberalizacji rynku gazu postulowanego przez Europejską Wspólnotę Energetyczną w zapisach trzeciego pakietu energetycznego.

Ekspert: Gazprom utrzyma dominującą pozycję po liberalizacji sektora LNG w Rosji

(THE MOSCOW TIMES/WOJCIECH JAKÓBIK)

Tatiana Mitrowa z Instytutu Badań Rosyjskiej Akademii Nauk przekonuje, że pomimo iż Moskwa zgodziła się na liberalizację eksportu LNG, dopuszczając do niego Novatek i Rosnieft, Gazprom zachowa kontrolę nad rurami na terenie Rosji, przez co zachowa dominującą pozycję na rynku. Liczy na eksport gazu należącego do firmy do Chin, który pozwoli utrzymać jej przewagę nad konkurentami. Tymczasem chińsko-rosyjskie rozmowy o umowie gazowej trwają. Na razie bez rezultatów.

Nowe zarzuty dla Arctic30

(THE GUARDIAN/WOJCIECH JAKÓBIK)

Aktywiści Greenpeace zatrzymani w Murmańsku mogą otrzymać kolejne zarzuty, po tym jak próbowali włamać się na arktyczną platformę Gazpromu Prirazłomnaja. Początkowo oskarżono ich o piractwo zagrożone karą 15 lat więzienia, potem zarzuty zostały zmienione na chuligaństwo. Rzecznik murmańskiej prokuratury informuje jednak, że mogą otrzymać kolejne zarzuty – stawiania oporu przedstawicielom prawa, zagrożone karą 5 lat więzienia. Greenpeace zaprzecza, jakoby protest aktywistów był niezgodny z prawem. Tymczasem ekolodzy zatrzymani w Murmańsku spędzają czas w areszcie już od sześciu tygodni.

INFRASTRUKTURA

Informacja Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

(www.transport.gov.pl)

Po pojawieniu się pierwszych sygnałów o przypadkach zatrzymywania pojazdów polskich przewoźników wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe przez terytorium Białorusi, ministerstwo transportu podjęło interwencję w Ministerstwie Transportu i Komunikacji Republiki Białoruś oraz, z uwagi na fakt, że problem dotyczy spraw celnych, w Państwowym Komitecie Celnym Republiki Białoruś. Niezależnie od tego MTBiGM wystąpiło z wnioskiem do Ambasadora Republiki Białorusi w Polsce o uwolnienie pojazdów polskich przewoźników, została o tym poinformowana także Ambasada RP w Mińsku. Ponadto MTBiGM zgłosiło sprawę MSZ RP, jako najpoważniejsze utrudnienie w wykonywaniu przewozów międzynarodowych w kierunku białoruskim.

15 firm zainteresowanych budową obwodnicy Jarocina

(www.gddkia.gov.pl)

W pierwszym etapie przetargu ograniczonego na budowę obwodnicy Jarocina w ciągu S11 wpłynęło 15  wniosków  od firm i  konsorcjów. Wykonawcy, którzy pozytywnie przejdą weryfikację wniosków zostaną zaproszeni do II etapu przetargu i złożenia ofert cenowych.

Obwodnica Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg- Poznań – Bytom przejmie nie tylko  ruch tranzytowy z dotychczasowej drogi krajowej nr 11 ale również z 12 i 15. Dzięki temu skróci się czas przejazdu przez Jarocin oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu.

W ramach umowy wykonawca na podstawie zoptymalizowanej dokumentacji projektowej zbuduje obwodnicę o łącznej dł. 13 km z 2. węzłami drogowymi, 13. obiektami inżynierskimi.

Pierwsze zadanie wykonane – Oddanie do użytkowania węzła Dębica-Pustynia

(www.gddkia.gov.pl)

Na budowanej autostradzie A4 z Tarnowa do Dębicy oddano do ruchu węzeł Pustynia co umożliwia przejazd autostradą A4 pomiędzy Dębicą a Rzeszowem, było to pierwsze kluczowe zadanie do wykonania na tym odcinku. Wykonano je miesiąc przed terminem. Oprócz tego w ostatnim tygodniu z ważniejszych prac na budowie: zabetonowano ustrój nośny MA-100 w kierunku Tarnowa oraz układano kolejne kilometry warstw wiążących WMS na trasie głównej budowanej autostrady. Prowadzono prace na 21 obiektach mostowych, w branżach kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Na wszystkich odcinkach autostrady pracowało łącznie każdego dnia ok. 700 osób.

Beskidzka Droga Integracyjna – raport z prezentacji społecznych jest dostępny

(www.gddkia.gov.pl)

W związku z zakończeniem prac projektowych dot. etapu STEŚ II dla budowy drogi krajowej nr 52 na odcinku Bielsko Biała – Głogoczów (tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej) – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie informuje, że strony, które na etapie prezentacji społecznych wnosiły uwagi do dokumentacji projektowej mogą indywidualnie zapoznawać się z raportem z prezentacji społecznych. Dokumentacja będzie dostępna w siedzibie GDDKiA w Krakowie przy ul. Mogilskiej 25 w pok.2 (na parterze) w terminie do 21.11.2013, od wtorku do czwartku w godz. 10.00 – 12.00.

Postęp prac na A1 „Stryków – Tuszyn” – cotygodniowy raport

(www.gddkia.gov.pl)

W ub. tygodniu na odcinku „Stryków – Tuszyn” dziennie pracowało średnio 55 maszyn budowlanych. Na poszczególnych odcinkach autostrady A1 „Stryków – Tuszyn” pracowało średnio 60 osób. Wykonywano kolejne warstwy nasypów i wykopów, trwały dalsze prace przy stabilizacji podłoża gruntowego pod drogę główną, wykonywano roboty przy przepustach skrzynkowych – wykonywanie zbrojenia wlotów/wylotów przepustów, wykonywanie zbrojenia płyty zespalającej na przepustach, montaż szalunków oraz betonowanie wlotów/wylotów przepustów, wykonywanie kolejnych warstw zasypek przepustów skrzynkowych. Kontynuowano prace na obiektach mostowych.

Nowa sygnalizacja na DK4

(www.gddkia.gov.pl)

Nowa sygnalizacja świetlna została zamontowana na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 4 z drogą powiatową 1288R w miejscowości Zawada. Droga powiatowa prowadzi do węzła autostradowego  Dębica Wschód, który umożliwia wjazd na autostradę A4 w kierunku Rzeszowa. Na skrzyżowaniu wykonano sygnalizacje świetlną akomodacyjną z preferencją dla wjazdu i wyjazdu z autostrady jednak przy uwzględnieniu ruchu na drodze krajowej nr 4. Oznacza to, że sygnał zielony realizowany będzie w każdym cyklu o długości zapewniającej najlepsze wykorzystanie przepustowości na wlotach oraz będzie automatycznie wydłużany w przypadku tworzenia się kolejek na wlotach.

Ostatnie prace na budowie drogi ekspresowej S19

(www.gddkia.gov.pl)

Na odcinku drogi ekspresowej S19 węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza trwają ostatnie prace. Wykonane są już nasypy, masa bitumiczna ułożona jest w 95% na trasie głównej, trwają  prace przy łącznicach na węźle Świlcza i przy drogach serwisowych. Prowadzone są także roboty wykończeniowe. Planowane oddanie odcinka do ruchu to grudzień tego roku – przed Świętami Bożego Narodzenia. Dokładna data uzależniona jest od warunków pogodowych.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie budowanego węzła Tczewska

(www.gddkia.gov.pl)

Została zamknięta jezdnia zachodnia autostrady A6 (S3) w rejonie budowanego węzła Tczewska. Ruch odbywa się jezdnią w kierunku Świnoujścia w obu kierunkach. Zmiana organizacji ruchu jest spowodowana montażem belek na budowanym wiadukcie przyszłego węzła Tczewska. Dodatkowe utrudnienia potrwają do wtorku 12 listopada. Po zamontowaniu belek zostanie przywrócona wcześniejsza organizacja ruchu. W drugiej połowie listopada zostanie z kolei na kilka miesięcy zamknięta jezdnia w kierunku Szczecina na przebudowywanym odcinku pomiędzy mostem na rzece Chełszcząca, a węzłem Tczewska. W obrębie samego węzła będą okresowo wprowadzane zmiany w organizacji ruchu.

Nową nitką przez węzeł Lublin Rudnik na S17

(www.gddkia.gov.pl)

Jeśli warunki pogodowe umożliwią uzupełnienie prac przy malowaniu oznakowania poziomego i odebranie nowej organizacji ruchu to kierowcy wyjeżdżający z Lublina w kierunku Lubartowa pojadą nowym objazdem. Budowa drogi ekspresowej S17 przecina pomiędzy Elizówką i Ciecierzynem drogę krajową nr 19. Powstaje tam węzeł Lublin Rudnik, jeden z dwóch największych na obwodnicy Lublina. Budowa obiektów inżynierskich węzła wiązała się z przełożeniem ruchu w ciągu DK19 na objazd. Wraz z kolejnymi etapami prac konieczne są dalsze zmiany w ruchu.

Redakcja BiznesAlert

Przegląd tworzą: Sebastian Ciastoń, Wojciech Jakóbik, Maciej Pawlak