ABB oddaje do użytku połączenie DolWin1, obsługujące morskie farmy wiatrowe w Niemczech

4 sierpnia 2015, 07:15 Energetyka

ABB, wiodący dostawca technologii energetyki i automatyki, uruchomiła i przekazała holendersko-niemieckiemu operatorowi sieci przesyłowej TenneT połączenie energetyczne DolWin1, przesyłające energię z morskich farm wiatrowych.

Połączenie w technologii HVDC (linia wysokiego napięcia prądu stałego) o mocy 800 MW łączy farmy wiatrowe z grupy DolWin, położone około 70 km od niemieckiego wybrzeża, z siecią przesyłową tego kraju. Połączenie DolWin może przesyłać energię wytwarzaną przez rozmieszczone na morzu turbiny – 800 MW pozwoli na zasilenie czystą energią około miliona gospodarstw domowych.

DolWind1 jest elementem ambitnego niemieckiego planu energetycznego „Energiewende”, zgodnie z którym morskie elektrownie wiatrowe w tym kraju osiągną moc ponad 6,5 GW do roku 2020 i ponad 15 GW w roku 2030.

ABB wykorzystała w tym przedsięwzięciu technologię VSC (Voltage Source Converter) o nazwie HVDC Light®. Firma była również odpowiedzialna za prace projektowe i inżynieryjne, dostawę i montaż nabrzeżnych i morskich stacji falownikowych, jak również podmorskich i podziemnych instalacji kablowych.

– Jesteśmy dumni z przekazania firmie TenneT morskiego połączenia energetycznego DolWin1 oraz ze znaczącego wkładu, jaki wnieśliśmy w realizację niemieckiego programu zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym – powiedział Claudio Facchin, dyrektor dywizji Systemy Energetyki ABB. – Byliśmy pionierami technologii HVDC i nadal jesteśmy liderami nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. Z satysfakcją obserwujemy, że naszą technologię wykorzystuje się do dostarczania czystej energii milionom ludzi w sposób wydajny i niezawodny.

Farmy wiatrowe Borkum West II i Borkum Riffgrund są połączone podwodnymi kablami z morską stacją przekształtnikową DolWin alpha. Tam prąd przemienny generowany przez farmy wiatrowe przetwarzany jest na prąd stały. Następnie jest on przesyłany (pod napięciem +/- 320 kV) 165-kilometrową podmorską i podziemną linią zbudowaną z wytłaczanych kabli prądu stałego, do przyłącza sieci przesyłowej w podstacji Dörpen West w miejscowości Heede w północnych Niemczech.

Technologia HVDC jest rozwiązaniem preferowanym biorąc pod uwagę sprawny, niezawodny, obarczony minimalnymi stratami przesył dużych ilości energii na znaczne odległości przy użyciu łączy napowietrznych, podziemnych i podmorskich. Idealnie nadaje się do integrowania oddalonych źródeł energii odnawialnej, takich jak morskie farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne zlokalizowane na pustyniach, czy górskie hydroelektrownie. Coraz częściej jest też stosowana w transgranicznych łączach międzysystemowych w celu wzmocnienia sieci przesyłowych i podniesienia niezawodności dostaw energii. Jest to jeden z kluczowych obszarów strategii ABB Next Level.

Od momentu gdy ponad 60 lat temu ABB stała się pionierem technologii HVDC, udało się jej pozyskać około 100 projektów HVDC, co stanowi mniej więcej połowę zainstalowanej bazy na świecie i przekłada się na 120 000 MW całkowitej zainstalowanej mocy. W latach 90. ABB wprowadziła technologię HVDC Light® opartą na przekształtniku napięcia typu VSC. ABB jest liderem tej technologii, a po zrealizowaniu projektu DolWin1 ma w swoim dorobku 16 spośród 22 instalacji VSC HVDC użytkowanych komercyjnie na całym świecie.

Źródło: ABB Sp. z o. o.