ABW przeprowadziło ćwiczenia przygotowujące do walki przeciwko dronom

2 sierpnia 2022, 15:00 Alert

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW z Biurem Badań Kryminalistycznych ABW oraz ekspertami Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia zorganizowało ćwiczenia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze złośliwym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (bsp). Celem ćwiczeń była ocena stopnia podatności przestrzeni publicznej i infrastruktury krytycznej na ataki z użyciem bsp, a także podwyższenie odporności państwa na związane z tym zagrożenia.

Dron lotnictwo
fot. CC/U.S. Air Force photo/Lance Cheung

Szkolenie do walki przeciwko dronom

W czasie ćwiczeń, które odbyły się w dniach 26-28 lipca bieżącego roku na poligonie w Zielonce pod Warszawą, zaprezentowano, jak najlepiej przeciwdziałać działaniu dronów przystosowanych do transportu ładunków wybuchowych, które zostały spreparowane przy pomocy materiałów dostępnych w warunkach domowych w celu przeprowadzenia zamachu terrorystycznego.

W trakcie przyprowadzonego szkolenia potwierdzono i zweryfikowano również posiadane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdolności w zakresie efektywnej identyfikacji i neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych przez wrogie podmioty państwowe i pozapaństwowe.

Walka z terroryzmem

Przeprowadzone ćwiczenia są jednym z elementów najlepszych praktyk w zakresie podejścia do terroryzmu. Przeciwdziałanie zamachom i aktom przemocy jest efektem wielopodmiotowego współdziałania struktur bezpieczeństwa, obronności, ośrodków naukowo-badawczych i organów systemu antyterrorystycznego państwa (the-whole-of-the government-approach). Jest to także kontynuacja cyklu wcześniejszych działań podejmowanych przez ABW od 2021 roku na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ekstremistyczną eksploatacją improwizowanych ładunków wybuchowych i substancji CBRN(chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych).

Gov.pl/Jakub Sadowski

Iran pręży muskuły i pokazuje drony bojowe w odwecie za konfiskatę ropy (WIDEO)