ACER opublikowała rekomendacje w sprawie transgranicznych mocy przesyłowych

9 sierpnia 2019, 17:45 Alert
Linia elektroenergetyczna na Rembelszczyźnie. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Linia elektroenergetyczna na Rembelszczyźnie. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) opublikowała w piątek rekomendację w sprawie wdrożenia minimalnego poziomu elektroenergetycznych transgranicznych mocy przesyłowych udostępnianych dla celów handlowych.

Dostępność do mocy przesyłowych 

W ślad za regulacjami unijnymi ACER rekomenduje, aby operatorzy elektroenergetycznych sieci przesyłowych udostępniali do celów wymiany handlowej minimum 70 proc. dostępnych transgranicznych mocy przesyłowych.

Według ACER dotychczas transgraniczna wymiany energii elektrycznej w UE były dyskryminowana w porównaniu z wymianami w obrębie krajów, ze szkodą dla odbiorców końcowych. Agencja podkreśla, że od kilku lat działa na rzecz zwiększenia transgranicznej zdolności połączeń elektroenergetycznych, co w jej ocenie będzie to oznaczać większe bezpieczeństwo dostaw i lepsze ceny dla obywateli.

W poprzednim zaleceniu ACER, wydanym w 2016 r., Agencja zaproponowała ogólne zasady, które operatorzy systemów przesyłowych muszą wziąć pod uwagę przy opracowywaniu metod obliczania zdolności przesyłowych, aby uniknąć nieuzasadnionej dyskryminacji między wymianą handlową i techniczną niezbędną dla zapewnienia stabilności sieci. Jak zaznacza ACER unijny pakiet czystej energii przedstawiony przez Komisję Europejską w listopadzie 2016 r. odzwierciedlał te zasady.

Rekomendacje

Jednocześnie Agencja zaznacza, że rozporządzenia UE w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej zawiera bardziej szczegółowy przepis dotyczący obliczania zdolności przesyłowych, który przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r. OSP będą udostępniają minimum 70 proc. zdolności przesyłowych dla transgranicznej wymiany handlowej.

W opublikowanej w piątek przez ACER rekomendacji zawarte są między innymi wytyczne dla OSP dotyczące sposobu realizacji tego celu, a także wskazówki dla organów regulacyjnych, które mają weryfikować działania operatorów. Rekomendacja ma również pomóc państwom członkowskim w ocenie na ile są wstanie zrealizować ten cel i czy muszą wprowadzić środki przejściowe.

CIRE.pl