Agencja Moody’s oceniła nową strategię PGE

27 stycznia 2021, 14:30 Alert

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service utrzymała długoterminowy rating Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Analitycy pozytywnie ocenili nową strategię spółki, która zakłada rozwój źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych oraz osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Farma wiatrowa PGE. Fot. Polska Grupa Energetyczna
Farma wiatrowa PGE. Fot. Polska Grupa Energetyczna

Atuty PGE

Zdolność kredytową PGE wzmacnia jej pozycja w segmentach wytwarzania energii, ciepła sieciowego oraz sprzedaży energii. Istotna jest także przewidywalność zysków, ze względu na fakt że około 50 procent EBITDA pochodzi z segmentów regulowanych – dystrybucji i ciepłownictwa. Na korzyść PGE działa także niski poziom dźwigni finansowej.

– Opinia kredytowa Moody’s wskazuje, że przyjęta przez nas zmiana strategii w kierunku energii odnawialnej i źródeł niskoemisyjnych była decyzją, która bezpośrednio przekłada się na stabilność finansową i wysoką wiarygodność kredytową – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Bo wszyscy Polacy w sektorze offshore to jedna rodzina