Akcjonariusze mniejszościowi Gazpromu mogą zaskarżyć decyzję w sprawie dywidendy

4 lipca 2022, 09:45 Alert

Według prawników rosyjskich, decyzja walnego zgromadzenia akcjonariuszy Gazpromu o niewypłacaniu dywidendy za 2021 rok może zostać zaskarżona przez akcjonariuszy mniejszościowych. 

Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr
Siedziba Gazpromu w Petersburgu. Fot. Flickr

Natalia Kotljarowa z MGP Partners stwierdziła w wypowiedzi dla Kommiersanta, że mogą próbować kwestionować decyzję walnego zgromadzenia z powodu naruszenia równości praw członków społeczności mniejszościowych akcjonariuszy. Podobnie uważa William Mkrtychyiana z Alimirzoev, Trofimov and Partners. Według niego, każdy akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej jeden procent akcji z prawem głosu spółki ma prawo wnieść roszczenie o unieważnienie decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy, jeżeli nie brali udziału w głosowaniu lub głosowali przeciwko zaskarżonej decyzji.

Eksperci przyznają jednak, że szanse powodzenia takiego postępowania są niewielkie. Mkrtychyan zauważa, że sądy rosyjskie, kwestionując decyzje walnego zgromadzenia, kierują się zasadą przyczynowości. Sąd ma prawo, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, podtrzymać zaskarżone postanowienie jeżeli głos tego akcjonariusza nie mógł wpłynąć na jego wyniki, popełnione naruszenia nie są istotne, a decyzja nie powoduje szkody dla akcjonariusza. Uważa jednak, że inwestorzy mogą odwoływać się np. do nieuczciwości akcjonariusza większościowego, wytykać brak ekonomicznej wykonalności decyzji i jej ukierunkowania na zaspokojenie interesów tylko jednego uczestnika.

Walne zgromadzenie Gazprom postanowiło nie wypłacać dywidendy za 2021 rok pomimo tego, iż wcześniej zarząd informował o rekordowej wypłacie wypracowanych w zeszłym roku zysków. Spółka motywuje działanie tym, że istnieje konieczność wypłacenia dodatkowego podatku od wydobycia węglowodorów do kasy państwa w wysokości prawie ośmiu miliardów dolarów. Tegoroczna dywidenda miała być rekordowa, przekraczając 23 mld dolarów.

Kommiersant/Mariusz Marszałkowski

Akcje rosyjskiego Gazpromu pikują, bo nie będzie dywidendy