Aktualizacja strategii energetycznej koryguje udział OZE i promuje czyste technologie węglowe

29 marca 2022, 18:45 Alert

Aktualizacja strategii energetycznej, czyli Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku zakłada 50 procent udziału Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) do tego czasu.

Turbina wiatrowa Vestas. Fot. Pixabay
Turbina wiatrowa Vestas. Fot. Pixabay

– W perspektywie 2040 roku dążyć się będzie do tego, aby ok. połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł – czytamy w informacji Kancelarii Premiera. – Obok dalszego rozwoju mocy wiatrowych i słonecznych, zintensyfikowane będą działania mające na celu rozwój wykorzystania OZE niezależnych od warunków atmosferycznych, czyli wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi. Szczególnie pożądane będzie wykorzystanie OZE w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych oraz w ramach instalacji hybrydowych.

Plan rozwoju linii przesyłowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zakładał możliwość zapewnienia do 50 procent udziału OZE w 2030 roku jednak były to założenia maksymalnego pułapu, który zostałby potem zweryfikowany przez rzeczywistą ilość wniosków o przyłączenie. Względy bezpieczeństwa sprawiły jednak, że w planach Polaków pojawił się dłuższy żywot istniejących elektrowni węglowych i tzw. czyste technologie węglowe mające pozwolić na dłuższe oraz bardziej efektywne działanie takich jednostek.

– Aby optymalnie wykorzystać krajowe zasoby surowcowe, technologiczne i infrastrukturalne, zintensyfikowane będą również działania mające na celu rozwój czystych technologii węglowych. Wzmocni to bezpieczeństwo energetyczne przy wykorzystaniu nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii oraz budowaniu krajowych przewag konkurencyjnych – czytamy w informacji rządu.

Kancelaria Premiera/Wojciech Jakóbik