Thomas Bagger. Foto © Thomas Koehler photothek.net.

Thomas Bagger. Foto © Thomas Koehler photothek.net.