Przez tanią ropę Amerykanie nadal ograniczają odwierty

7 marca 2016, 07:00 Alert

(Reuters/Bartek Sawicki)

Niskie ceny ropy naftowej oraz gazu ziemnego wytwarzającą presję na koncerny poszukiwawczo – wydobywcze w USA. W ubiegły tydzień na obszarach wydobywczych za ropą naftowa  pracowało najmniej platform wiertniczych od grudnia 2009 roku. Koncerny prowadzące prace wydobywcze ograniczają prace na nowych odwiertach, intensyfikując swoje działania na już wykonanych otworach.

Liczba aktywnych platform wiertniczych spada 11 tydzień z rzędu. Całkowita liczba platform wiertniczych ukształtowała się na poziomie 489 wiertnic, w tym 392 za ropą naftową i 97 za gazem ziemnym. Prace wiertnicze za ropą naftową osiągnęły poziom nie widziany od 7 lat. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego aktywnych było 922 platform wiertniczych. Już jednak w zeszłym roku, widoczny był istotny spadek tempa prac wiertniczych. Liczba aktywnych platform zmniejszała się średnio w miesiącu o 18 wiertnic. W przypadku prac wiertniczych za gazem ziemnym tak niewielkiej liczby pracujących wiertnic nie było od 1987 roku.

Zdaniem analityków minie jeszcze kilka tygodni zanim liczba aktywnych wiertnic będzie ponownie rosła. Mimo odbicia na rynkach ropy, koncerny wydobywcze tną swoje wydatki szukając oszczędności. Firmy z branży poszukiwawczo – wydobywczej obniżyły w tym roku swoje wydatki średnio o 49 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Co więcej, Exxon Mobil, jedna z największych firm wydobywczych, obniży w tym roku wydatki na wydobycie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych o 60 proc. w stosunku do najwyższego poziomu z przed kilku lat.