Amerykańscy gwardziści w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych

2 lutego 2015, 10:55 Alert

(Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych)

Delegacja Gwardii Narodowej stanu Illinois, z pułkownikiem Danielem Reichenem na czele, zakończyła roboczą, trzydniową wizytę w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas warsztatów obie strony wymieniły się doświadczeniami z udziału w misjach zagranicznych.

Amerykańscy gwardziści rozmawiali z kierowniczą kadrą dowództwa oraz przedstawicielami zaproszonych instytucji resortu obrony narodowej o systemie rekrutacji i selekcji żołnierzy Gwardii Narodowej Stanu Illinois oraz o zasadach prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w armii USA.

Spotkanie otworzył szef Pionu Operacyjnego generał brygady Andrzej Tuz a następnie w szerokim gronie odbyły się bilateralne warsztaty z udziałem m.in. prelegentów ze Sztabu Generalnego oraz Departamentu Wychowania i Promocji Obronności. Dotyczyły one systemu motywacyjnego i zachęt w celu utrzymania w służbie żołnierzy planujących wystąpienie z armii oraz wspierania inicjatyw promocyjnych  przedstawiających korzyści dla młodzieży wiążącej swoją przyszłość z mundurem.

Strona polska przedstawiła rozwiązania w zakresie systemu motywacyjnego funkcjonującego w obszarze rekrutacji do Narodowych Sił Rezerwowych, gwardziści podzielili się natomiast doświadczeniami dotyczącymi komponentów rezerwowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Przedstawili strukturę lądowych sił Gwardii Narodowej Stanu Illinois oraz warunki ich funkcjonowania.

Szczególną uwagę słuchaczy zwróciło wdrażane obecnie w armii amerykańskiej podejście do żołnierza zgodne z hasłem Soldier for a life, co oznacza tworzenie ścieżek rozwoju kariery wojskowej dla ochotników, umożliwiających im korzystne związanie się z wojskiem nawet na ponad 30 lat, obejmujące okres pracy w sektorze prywatnym i służby w rezerwie. Godnym uwagi jest także zaprezentowany przez stronę amerykańską niezwykle przejrzysty i atrakcyjny system rekrutacji do Gwardi Narodowej.

Podczas warsztatów obie strony wymieniły także  doświadczeniami z udziału żołnierzy Gwardii Narodowej w misjach poza granicami kraju. Poruszano także rozwiązania dotyczące udziału GN i NSR w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w działaniach związanych z ochroną mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzi, a także w wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.