Obajtek: Anwil nie jest na sprzedaż. Zainwestujemy miliard zł

17 października 2018, 06:15
Fot. PKN Orlen
Fot. PKN Orlen

PKN Orlen planuje, zgodnie z obowiązującą strategią, zainwestować około 1 mld zł w rozbudowę zdolności produkcyjnych instalacji do wytwarzania nawozów we włocławskim ANWILU. Dodatkowo rozważa wzmocnienie kapitału swoich strategicznych aktywów petrochemicznych poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych instalacji PCW.


– ANWIL to jedna z najważniejszych firm w Grupie Orlen. Stawiamy na jej dalszy rozwój i nie planujemy sprzedaży. Mocna pozycja ANWILU ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju Grupy Orlen, jak również Włocławka i całego regionu kujawsko-pomorskiego. Dzięki realizacji inwestycji, ANWIL znacząco wzmocni swoją pozycję na rynku nawozów, a także w obszarze PCW. Finansowo skorzysta na tym zarówno Grupa Orlen, jak i samorząd lokalny, a także mieszkańcy w regionie – powiedział podczas konferencji prasowej we Włocławku Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Obecnie potencjał produkcyjny ANWIL w odniesieniu do nawozów azotowych wynosi ok.1 mln ton rocznie. Dzięki rozbudowie instalacji w tym obszarze planowany jest wzrost produkcji o 40%, czyli o kolejne 430 tys. ton. Przewidywany jest również wzrost asortymentu produkcji nawozów o 4 nowe produkty .

ANWIL stanowi integralny element Grupy Orlen która dba o rozwój regionu w każdym miejscu w którym funkcjonuje. Chemiczna Spółka już teraz zatrudnia blisko 1300 osób i jest jednym z największych pracodawców na Kujawach i Pomorzu. Ma to pozytywny wpływ na sytuację lokalnej społeczności. Po zrealizowaniu inwestycji nawozowej przybędzie kolejnych 200 nowych miejsc pracy, co oznacza wzrost o 15% w perspektywie 2021 r.

ANWIL jest też jednym z największych płatników podatków przekazywanych do budżetu miasta. Za 2017 rok spółka odprowadziła 110 mln zł podatku, z czego lokalnie aż 35 mln zł. W związku z rozwojem aktywów produkcyjnych we Włocławku wpływy z podatku lokalnie wzrosną do ok. 50 mln zł rocznie.

Stałym elementem strategii włocławskiej spółki jest też społeczna odpowiedzialność biznesu. ANWIL samodzielnie lub za pośrednictwem swojej fundacji korporacyjnej prowadzi intensywne działania z zakresu sponsoringu społecznego i dobroczynności, na realizację których przekazał łącznie w minionych trzech kwartałach ponad 800 tys. zł. Z kolei na aktywności edukacyjne skierowane do szkół z Włocławka wydatkował w tym czasie ponad 50 tys. zł. W sumie – w latach 2014 – 2017, Fundacja ANWIL dla Włocławka przekazała 3,3 mln zł na rzecz lokalnej społeczności, zrealizowała ponad 180 projektów, co w rezultacie oznacza, że co drugi mieszkaniec Włocławka był beneficjentem programów przez nią wspartych.

PKN Orlen