Arcus domaga się od Energi 174,1 mln zł odszkodowania

19 października 2016, 12:45 Alert
Energa
fot. Energa

Arcus domaga się od Energi-Operator łącznej kwoty 174,1 mln zł tytułem naprawienia szkody poniesionej przez spółkę – poinformował Arcus w komunikacie.

Arcus zastrzega, że niezastosowanie się do treści wezwania będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych celem ochrony naruszonego interesu prawnego spółki oraz T-Matic.

Arcus w konsorcjum z T-matic Systems podpisał w 2011 roku z Energą-Operator umowę ramową na dostawę infrastruktury technicznej i informatycznej, których celem było zapewnienie przekazywania informacji z Infrastruktury Licznikowej do Systemu Centralnego oraz z Systemu Centralnego do Infrastruktury Licznikowej, a także przekazywania informacji nt. zużycia energii przez odbiorców.

Łączna szacowana wartość umowy sięgała około 890 mln zł. Umowa miała obowiązywać przez osiem lat.

– Zawinione i bezprawne działanie Energa-Operator polega w szczególności na wadliwym ukształtowaniu zamówienia publicznego, na podstawie którego zawarte zostały umowy realizacyjne będące przedmiotem sporu oraz braku podjęcia przez Energa Operator działań, które prowadziłyby do zażegnania tego sporu – napisano w komunikacie Arcusa.

– Ponadto Energa-Operator w sposób niezasadny/bezprawny doprowadziła do naliczenia kar umownych oraz ponosi również odpowiedzialność za brak zapłaty za wykonane prace dodatkowe – dodano.

W opinii Arcusa, powyższe działania i zaniechania rzutowały następnie na proces prowadzenia przez Arcus działalności gospodarczej, przekładając się na konkretną wartość utraconego zysku.

Polska Agencja Prasowa