Armenia rozważy sprzedaż elektrociepłowni Rosjanom

13 października 2015, 18:30 Alert

(Prime/Arka/Panorama.az/Patrycja Rapacka)

Armeńska komisja ds. regulacji usług publicznych (KROU) planuje rozpatrzyć kwestię sprzedaży 100 procent akcji Razdanskiej Elektrociepłowni rosyjskiej grupie Taszir.

Według informacji opublikowanych na stronie Komisji, grupa Inter RAO 22 września 2015 roku zwróciła się do wspomnianej Komisji o pozwolenie na sprzedaż 100 akcji Razdanskiej Elektrociepłowni firmie Liormand Holding Limited (LHL).

LHL wchodzi w struktury grupy Taszir, która pod koniec września podpisała umowę z Inter RAO dotyczącą sprzedaży spółki Elektrosieci Armenii. Wcześniej informowano, że Razdanska energetyczna grupa we wrześniu wycofała swoje papiery wartościowe z NASDAQ OMX Armenia. Akcje Razdanskiej Elektrociepłowni były dopuszczone do obrotu w maju 2011 roku tylko na giełdzie NASDAQ OMX Armenia.  Nominalna cena akcja elektrociepłowni kosztowała 10 tysięcy dramów (około 20 dolarów). Na giełdę wypuszczono około 1,597 milionów akcji. Przyczyny wycofania z giełdy nie są jasne. Podaje się przede wszystkim argument „wysokich kosztów oraz dodatkowego raportowania”.

Razdanska Elektrociepłownia jest jedną z największych energetycznych jednostek wytwórczych w Armenii i odgrywa kluczową rolę w równoważeniu siatki energetycznej w kraju armeńskim. Wspomniana Elektrociepłownia wytwarza energię elektryczną w okresie niedoborów na rynku krajowym. Jej udział w ogólnej produkcji energii w skali kraju to 12,3 procent.

Taszir jest to jedna z większych w Federacji Rosyjskiej zróżnicowanych grup przemysłowych i budowlanych na poziomie federalnym, która realizuje działania w kluczowych obszarach gospodarczych kraju. Skupia w ramach swojej struktury około 200 firm. Taszir zrzesza 45 tysięcy pracowników w 60 miastach w Rosji i za granicą.

Armenia to kraj, który nie posiada własnych złóż gazu, w związku z powyższym, rynek energetyczny i przemysłowy jest uzależniony od surowca importowanego z Federacji Rosyjskiej.