ARP i Politechnika Śląska wesprą rozwój czystych technologii węglowych

31 maja 2017, 15:00 Alert

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Politechnika Śląska podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały współpracę na rzecz rozwoju i wykorzystania czystych technologii węglowych. Obie instytucje chcą zintensyfikować działania służące praktycznemu zastosowaniu takich technologii.

Katowicki oddział ARP od jesieni ub. roku prowadzi portal internetowy Forum Innowacyjnego Węgla, będący kompendium wiedzy na temat tzw. czystych technologii węglowych – zarówno w zakresie spalania tego paliwa, jak i jego gazyfikacji czy upłynniania. To pierwsza taka inicjatywa, służąca upowszechnieniu informacji o „czystym węglu”, adresowana zarówno do ekspertów czy podmiotów zainteresowanych stosowaniem innowacyjnych technologii i inwestowaniem w nie, jak i do indywidualnych odbiorców węgla, korzystających z tego paliwa do ogrzewania domów.

„Nasze forum jest otwarte dla instytucji z potencjałem naukowym, a Politechnika Śląska ma ogromne możliwości w zakresie badań oraz kadry naukowej. Współpraca z uczelniami jest dla nas niezwykle cenna, pozwala nie tylko upowszechniać wiedzę na temat czystych technologii węglowych, ale także zachęca do prowadzenia badań w tym kierunku” – podkreślił w środę dyrektor katowickiego oddziału Agencji Henryk Paszcza.

Obecnie, po rozpoczęciu współpracy z Politechniką Śląską, Forum Innowacyjnego Węgla skupia cztery ośrodki naukowo-badawcze; oprócz politechniki są to Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza.

Wiceprezes ARP Andrzej Kensbok wskazał, że jednym z priorytetów Agencji jest wsparcie innowacyjnych projektów. „Wierzę, że nasza współpraca z renomowanymi polskimi uczelniami technicznymi przyczyni się do zdynamizowania badań nad czystymi technologiami węglowymi. Ich wdrożenie byłoby korzystne dla branży górniczej, ale również dla całej polskiej gospodarki” – ocenił.

Działania Forum Innowacyjnego Węgla polegają na wsparciu innowacyjnych pomysłów technologicznych. Wspólnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej, dzięki czemu w Polsce będzie mogła rozwijać się gospodarka niskoemisyjna. Celem współpracy ma być również promocja wyników badań w zakresie zastosowania tych technologii w gospodarce. Jednak docelowym założeniem przedsięwzięcia jest wdrożenie innowacyjnych technologii na szeroką skalę.

„Węgiel jest i pozostanie na wiele lat podstawowym surowcem energetycznym, dlatego mam nadzieję, że podpisanie listu intencyjnego to początek, po którym nastąpią konkretne działania wspierające polską gospodarkę w zakresie jak najefektywniejszego wykorzystania tego surowca” – uważa wiceprezes ARP Dariusz Śliwowski.
Śląski oddział Agencji monitoruje sytuację w sektorze węglowym na zlecenie Ministerstwa Energii. W 2015 r. Agencja uruchomiła portal Polski Rynek Węgla dostarczający informacji m.in. o bieżącej kondycji branży górniczej oraz analiz dotyczących rynku międzynarodowego, także w zakresie osiąganych i prognozowanych cen węgla. Natomiast portal o innowacyjnym węglu ma być krokiem w kierunku upowszechnienia technologii, mogących stanowić przyszłość tej branży.

Częścią portalu jest m.in. baza zasobów dostępnych technologii czy petentów, będących w różnej fazie zaawansowania: od badawczej i laboratoryjnej, poprzez fazę testów i pilotażu, po rozwiązania gotowe do wdrożenia i komercjalizacji. Portal jest otwarty na informacje w tym zakresie z różnych ośrodków badawczo-rozwojowych. Platforma dostarcza też informacji na temat dostępnych źródeł finansowania tego typu projektów.

Zgromadzone w portalu informacje dotyczą zarówno czystej produkcji węgla, jego transportowania i przetwarzania, jak i sposobów ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających przy spalaniu węgla, a także wszelkich możliwości zagospodarowania tego paliwa w sposób minimalizujący jego wpływ na środowisko naturalne – powietrze, wodę i glebę.

Czyste technologie węglowe mają służyć minimalizowaniu negatywnego wpływu spalania węgla na otoczenie. Pod tym pojęciem kryją się np. innowacyjne instrumenty technologiczne pozwalające na produkcję paliw płynnych w procesie gazyfikacji węgla. Technologie te pozwoliłyby zagospodarować nadwyżki węgla, wykorzystując tym samym potencjał polskich kopalń.

W ostatnich latach na pierwszy plan w dziedzinie czystych technologii węglowych wybijają się zagadnienia dotyczące zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych; stąd technologie te często utożsamiane są z przedsięwzięciami w zakresie CCS (Carbon Capture & Storage), czyli wychwytywania i składowania dwutlenku węgla. Portal zawiera również informacje o międzynarodowych programach badawczych dotyczących problematyki czystego węgla.

Forum Innowacyjnego Węgla, dostępne pod adresem www.fiw.arp.pl, współpracuje z Platformą Transferu Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu. Częścią przedsięwzięcia jest newsletter, dzięki któremu zarejestrowani użytkownicy mogą na bieżąco otrzymywać informacje o nowościach związanych z czystymi technologiami węglowymi.

Polska Agencja Prasowa