Polacy zwiększają zaangażowanie w badania kosmosu

9 kwietnia 2018, 12:15 Innowacje

Coraz bliżej do implementacji polskich środowisk testowych w laboratorium Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pod koniec marca przedstawiciele ESA zatwierdzili ważne etapy projektów FLIGhT i TEcHNO opracowanych przez Astri Polska. Przekazanie pierwszego z nich planowane jest jeszcze w tym roku.

Maciej Paśnikowski i Karol Brzostowski odpowiedzialni za projekty GNSS w Astri Polska. Fot. Astri Polska

Europejskie Laboratorium Nawigacyjne (ENL) wchodzi w skład należącego do ESA centrum badawczo-rozwojowego ESTEC. To największy obiekt tego typu w Europie. Już niedługo odbiorniki nawigacji hybrydowej ora odbiorniki GNSS do zastosowań kosmicznych będą testowane z wykorzystaniem środowisk testowych zaprojektowanych przez polskich inżynierów. Po ewaluacji etapów projektowania przedstawiciele techniczni ESA wydali pozytywną ocenę dla obydwu systemów, dzięki czemu projekty weszły w fazę realizacji.

– Fakt, że Europejska Agencja Kosmiczna coraz częściej wykorzystuje rozwiązania dostarczone przez polskie firmy należy odbierać jako niewątpliwy sukces rodzimych podmiotów – powiedział Jacek Mandas, Prezes Astri Polska. – GNSS jest ważnym obszarem naszej działalności. Cieszymy się, że nasze rozwiązania z tej dziedziny będą wykorzystywane przez ESA – podkreślił.

Integracja urządzeń testowych w Centrum Badawczym ESTEC

Celem projektu FLIGhT (Flexible environment for GNSS Testing) jest stworzenie adaptacyjnego 
i elastycznego środowiska testowego, które pozwoli na zintegrowanie infrastruktury w należącym do ESA Europejskim Laboratorium Nawigacyjnym (ENL) oraz zapewni platformę do przeprowadzania testów odbiorników GNSS.

– System FLIGhT będzie wykorzystywany przez ESA do testowania odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych – powiedział Karol Brzostowski, Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska. – Przekazanie tego środowiska testowego dla ESA przewidujemy na IV kwartał tego roku. Jest to o tyle ważne, że nasza platforma testowa będzie używana przez ESA w ich codziennych zadaniach – podkreślił.

Środowisko testowe i algorytmy dla nawigacji hybrydowej

TEcHNO (Test Environment for Hybrid NavigatiOn) to projekt z dziedziny nawigacji hybrydowej, który ma na celu wykorzystanie korzyści płynących z połączenia technologii GNSS i LTE. Podobnie, 
jak w przypadku projektu FLIGhT, efektem projektu będzie software, który oprócz integracji urządzeń symulujących sygnały nawigacyjne pozwoli na generowanie scenariuszy testowych. Testy oraz pierwsza integracja systemu odbędą się także w centrum badawczym ESTEC. Finalizacja projektu przewidziana jest w czerwcu 2019 roku.

– Projekt TEcHNO pozwoli ocenić, na ile skuteczne będzie połączenie standardowych metod wyznaczania pozycji za pomocą GNSS z technologią, która wykorzystywana jest głównie do przesyłania danych, czyli LTE. Okazuje się bowiem, że wykorzystanie częstotliwości stricte telekomunikacyjnych do nawigacji pozwala na wyznaczanie pozycji z jeszcze większą dokładnością i ciągłością w czasie. Może to otworzyć nowe możliwości w tej dziedzinie w obliczu nadchodzącej technologii 5G – powiedział Maciej Paśnikowski odpowiedzialny za projekt w Astri Polska.

Astri Polska to pierwsza polska firma, której 100% przychodu pochodzi z sektora kosmicznego. Jest też jedyną polską firmą, która posiada kompetencje w dziedzinie testowania odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. W chwili obecnej, firma realizuje ok. 20 projektów dla sektora kosmicznego, w większości dla programów ESA.

Astri Polska