Grafika: Mikołaj Teperek.

Czy dronopad Ukrainy prognozuje kryzys paliwowy w Rosji? Spięcie