Emisje CO2 z poszczególnych rodzajów energetyki. Grafika: Prezentacja "Klimat a energetyka jądrowa” autorstwa Józefa Sobolewskiego

Sobolewski: Atom poprawi klimat w Polsce. Jeśli będzie decyzja, zdążymy do 2031 roku