PSE rozstrzygnęły aukcję główną dostaw energii na 2025 rok

14 grudnia 2020, 15:00 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zakończyły aukcję główną na 2025 rok. Wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane po trzech dniach roboczych od jej zakończenia.

Teren Elektrowni Opole. Fot. PGE
Teren Elektrowni Opole. Fot. PGE

Wyniki za trzy dni

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) informują, że aukcja główna na 2025 rok dostaw zakończyła się w rundzie nr 7. – Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia ósmego grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz.U. z 2020 roku poz. 247, z późn. zm.) wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie trzech dni roboczych od dnia jej zakończenia – informuje operator.  Z dostępnych danych wynika, że aukcja mocy na 2025 rok została rozstrzygnięta z ceną w przedziale 207,4 – 172,86 zł/kW/rok.

Zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy wynosiła  3 000 MW. PSE tłumaczy, że wskazana wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy została wyznaczona na podstawie sumy oferowanych obowiązków mocowych wynikających ze wszystkich wydanych przez PSE certyfikatów dotyczących aukcji głównej na 2025 rok dostaw, w tym także certyfikatów warunkowych. – Wielkość ta może zostać skorygowana, w przypadku braku wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Energii z dnia trzeciego września 2018 roku w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych – czytamy w komunikacie PSE.

Parametry aukcji głównej

Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu z dnia szóstego sierpnia 2020 roku w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 oraz parametrów aukcji dodatkowych dla 2022 roku dostaw:

Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na 2025 rok dostaw

2 526 MW
Parametr X

84,37%
Parametr Y

52,07%
Cena maksymalna aukcji

414,70 zł/kW/rok
Cena minimalna aukcji

0,12 zł/kW/rok
Cena maksymalna określona dla cenobiorcy

179 zł/kW/rok

PGE i kontrakty mocowe

Polska Grupa Energetyczna zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2025 roku łącznie 364,15 MW obowiązku mocowego – podała spółka w komunikacie. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w 7. rundzie, mieści się w przedziale od 172,86 zł/kW/rok do 207,4 zł/kW/rok. Łączna wielkość umów mocowych zawartych na rok dostaw 2025, wliczając umowy wieloletnie z poprzednich aukcji, wynosi 10.037 MW.

Energa i jej kontrakty

Zarząd Energa przekazał, że  14 grudnia 2020 roku w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2025  zakontraktowanych zostało łącznie 528 MW obowiązku mocowego dla jednostek istniejących i jednostek redukcji zapotrzebowania (z umową mocową na 1 rok), należących do Grupy Energa.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Polska Grupa Energetyczna/PAP/EnergaBartłomiej Sawicki

Jest nowy projekt rozporządzenia o aukcjach OZE w 2021 roku