Australijczycy przechodzą do fazy projektowej budowy kopalni na Lubelszczyźnie

19 lipca 2016, 09:35 Energetyka

Projekt inwestycyjny Prairie Mining Limited w Lubelskim Zagłębiu Węglowym przechodzi z fazy rozpoznawczej w fazę projektowania i budowy kopalni. Nowe wyzwania wymagają rozszerzenia i wzmocnienia kompetencji zarządu spółki zależnej PD Co. Obowiązki prezesa obejmuje Pan Ben Stoikovich, Prezes Prairie.

Do zarządu spółki dołączy także Pan Mirosław Taras, były prezes LW Bogdanki i jedna z najbardziej doświadczonych osób w Polsce w zarządzaniu inwestycjami w budowę nowych mocy wydobywczych. Pan Mirosław Taras, który dotychczas pełnił funkcję członka rady nadzorczej Spółki zastąpi dotychczasowego wiceprezesa PD Co, Pana Hugo Schumanna. Pan Janusz Jakimowicz, pełniący do tej pory obowiązki Prezesa Spółki, przechodzi do Rady Nadzorczej PD Co.

– Bardzo dziękujemy Januszowi Jakimowiczowi i Hugo Schumannowi, których doświadczenie i wiedza były nieocenione na etapie rozpoznania złóż i przygotowania Wstępnego Studium Wykonalności. Zmieniony zarząd PD Co będzie jeszcze lepiej przygotowany do najbliższych wyzwań stojących przed spółką – przygotowania i złożenia wniosku o koncesję wydobywczą oraz pozyskania finansowania na budowę kopalni – mówi Ben Stoikovich, Prezes Prairie i PD Co.

– Najbliższe miesiące to okres wytężonych przygotowań do złożenia wniosku o koncesję wydobywczą obejmujących dalsze zakupy gruntów, zmianę planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaawansowane badania środowiskowe. Naszym celem jest złożenie wniosku o koncesję do Ministerstwa Środowiska w I pół. 2017 r. – mówi Mirosław Taras, wiceprezes PD Co.

Zmiany odzwierciedlają zaangażowanie i wsparcie dla projektu budowy kopalni Jan Karski ze strony Prairie.

Po zmianach trzyosobowy zarząd PD Co będzie składał się z Prezesa Spółki Bena Stoikovicha i dwóch wiceprezesów, Panów Artura Klucznego i Mirosława Tarasa.

Źródło: Prairie Mining