Australijczycy wchodzą na giełdę by rozwijać wydobycie węgla na Lubelszczyźnie

1 września 2015, 16:20 Energetyka
Chodniki Kopalnia Bogdanka
Kopalnia Bogdanka. Fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

– Poprzez działalność w Lubelskim Zagłębiu Węglowym jesteśmy nierozerwalnie związani z Polską. Debiut na GPW jest kolejnym wyrazem naszego zaangażowania  w budowę nowoczesnej kopalni na Lubelszczyźnie. Tym samym realizujemy kolejny istotny element strategii związanej z naszym projektem w Polsce. Wprowadzenie akcji Prairie Mining Limited do obrotu na warszawskiej giełdzie umożliwi polskim inwestorom uczestnictwo we wzroście wartości spółki.– mówi Ben Stoikovich, prezes Prairie Mining Limited.

– Wejście Prairie na warszawską giełdę potwierdza długofalowe podejście spółki do inwestycji w Polsce. Realizacja planu przebiega zgodnie z harmonogramem: zakończyliśmy fazę rozpoznawczą i mamy pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Jesteśmy przekonani, że złoże na którym działamy, daje duży potencjał do budowy nowoczesnej kopalni, która pozwoli dostarczać najwyższej jakości surowiec na europejski rynek – dodaje Janusz Jakimowicz, prezes PD Co Sp. z o.o., polskiej spółki zależnej od Prairie Mining Limited.

Prairie Mining Limited jest nowoczesną spółką poszukiwawczo-wydobywczą realizującą projekt w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka zakończyła program rozpoznawczy. Dokumentacja geologiczna sporządzona przez Spółkę została zatwierdzona przez Ministra Środowiska. Tym samym Prairie uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję wydobywczą. Dokumenty niezbędne do jej uzyskania Spółka planuje złożyć do Ministerstwa Środowiska w 2016 r.

Całkowite zasoby węgla w złożu Lublin oszacowane zgodnie z międzynarodowymi standardami (JORC) wynoszą 722 mln ton, w tym w kategorii wykazane 333 mln ton. Planowana roczna produkcja węgla handlowego wyniesie 6 mln ton. Kopalnia zostanie zaprojektowana i wybudowana przy wykorzystaniu nowoczesnych międzynarodowych technologii, co w połączeniu z bardzo korzystnymi warunkami geologicznymi w Zagłębiu Lubelskim, pozwoli na uzyskanie najniższych kosztów wydobycia węgla kamiennego w Europie.

Wysoka jakość węgla półkoksującego i energetycznego, jaki występuje w obszarze koncesji, otwiera Prairie możliwość sprzedaży produktu na rynkach europejskich. Eksport surowca będzie możliwy dzięki istniejącej dobrze rozwiniętej infrastrukturze kolejowej i portowej.

Łączne nakłady inwestycyjne lubelskiego projektu szacowane są na 684 mln USD. Do czasu rozpoczęcia budowy kopalni Prairie ma zapewnione finansowanie, między innymi dzięki zaangażowaniu brytyjskiego funduszu CD Capital. Bezpośrednie zatrudnienie w nowej kopalni znajdzie do 2 000 osób. Szacuje się, że dzięki powstaniu kopalni zostanie stworzonych kolejnych 10 000 miejsc pracy.

W Polsce doradcą finansowym Prairie Mining Limited jest Ipopema Securities, a doradcą prawnym kancelaria Linklaters.