Autor: Bartłomiej Sawicki
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Gazłupkowy.pl Wschód Ukrainy to „zaplecze surowcowe” dla całego kraju. Utrata kontroli nad okręgami: Ługańskim, […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Redaktor Gazłupkowy.pl PGNiG gazowy monopolista w Polsce, miał w założeniu rządzących gwarantować bezpieczeństwo […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Redaktor Gazłupkowy.pl Większość postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli sektora poszukiwawczego została […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Gazlupkowy.pl W 2012 roku amerykańskie koncerny naftowe zdecydowały się zaangażować w poszukiwania niekonwencjonalnych […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Gazlupkowy.pl Uwzględniony w nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego, zapis o powstaniu Narodowego Operatora Kopalin […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Gazlupkowy.pl Liczba odwiertów spada, konflikt o kontrolę nad NOKE miedzy resortami skarbu i środowiska trwa w […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Portal Gazlupkowy.pl Wprowadzenie przez Parlament Europejski konieczności przygotowania oceny oddziaływania na […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Gazlupkowy.pl Jak zapowiadali członkowie rządu, poprzedni tydzień miał okazać się przełomowy w kwestii przyjęcia […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Gazlupkowy.pl Po głosowaniu nad dyrektywą o ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko w Parlamencie Europejskim […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Gazłupkowy.pl Pomimo negatywnej decyzji wydanej przez Okręgowy Urząd Górniczy dotyczącej dalszych robót […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Klub Jagielloński, Gazłupkowy.pl Informacja dotycząca uzyskania stałego przepływu gazu na pomorskiej koncesji Lębork, […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki, Klub Jagielloński, Gazlupkowy.pl Udany test diagnostyczny na odwiercie Siciny – 2 wykonanym na koncesji Góra, daje […]