Autor: Bartłomiej Sawicki
PKN Orlen przerobił 6,2 milina ton (mt) w drugim kwartale tego roku, co oznacza spadek o 2,1. Poziom wykorzystania mocy trzech rafinerii wyniósł […]
Orlen ma coraz więcej punktów ładowania w Polsce i na sąsiednich rynkach. Jest ich już 86. Jeszcze w 2018 roku koncern podkreślał, że […]
Energa utrzymuje wysoki poziom produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Wynik po drugim kwartale tego roku to nadal powyżej 50 […]
Ministerstwo rozwoju chce, aby program Mój Prąd, a więc dofinansowanie domowej fotowoltaiki w wysokości do pięciu tysięcy złotych, był […]
– Nie mamy warunkowości związanej z celem neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dzięki staraniom premiera Morawieckiego cel na poziomie […]
– Unijny cel 15 procent energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu brutto na koniec 2020 roku będzie trudny do zrealizowania […]
W połowie sierpnia pierwszą kilowatogodzinę wyprodukuje Park Wiatrowy Jarocin-Koźmin (woj. wielkopolskie), należący do niemieckiej grupy wpd […]
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim doszło do spotkania Zarządu Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami związków zawodowych działających w […]
PKN Orlen w wynikach drugiego kwartału odwróci odpisy aktualizujące wartość zapasów w kwocie ok. 2 mld 103 mln zł netto, odnotuje także zysk […]
Po ostatniej Radzie Europejskiej wzmogła się ponownie dyskusja czy Polska powinna poprzez cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wnikliwi […]
W Gdańsku ruszyły prace przy konstrukcji stalowej, która będzie wykorzystana na potrzeby podstacji elektroenergetycznej mającej pracować na […]
Sejmik pomorski przyjął w poniedziałek stanowisko, w którym wyraża „głębokie zaniepokojenie” planami dotyczącymi przejęcia Grupy […]
Urząd Regulacji Energetyki przygotowuje się do tegorocznych aukcji OZE. Środki na aktualizację platformy aukcyjnej są zabezpieczone. Nie powinno […]
Ożywa dyskusja o imporcie gazu turkmeńskiego do Europy drogą południową z pominięciem Rosji. Unia Europejska prowadzi rozmowy o przyłączeniu […]
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma zdecydować o tym, na co wyda fundusze z nowego budżetu unijnego oraz Funduszu Odbudowy […]