Autor: Ludomir Duda
– W przebadanych szkołach w Polsce poziom stężenia CO2 2500 ppm osiągamy w klasach już po 15 minutach od przewietrzenia klasy podczas […]
Katastrofy z reguły są wynikiem zbiegu wielu okoliczności. Myśląc o przyszłości warto przyjrzeć się okolicznościom, które mogą mieć […]
Jednostronna polityka wspierania fotowoltaiki obok oczywistych korzyści niesie poważne zagrożenia. W szczególności prowadzi do niepożądanych, […]