Autor: Ludomir Duda
Katastrofy z reguły są wynikiem zbiegu wielu okoliczności. Myśląc o przyszłości warto przyjrzeć się okolicznościom, które mogą mieć […]
Jednostronna polityka wspierania fotowoltaiki obok oczywistych korzyści niesie poważne zagrożenia. W szczególności prowadzi do niepożądanych, […]