Autor: Marek Woszczyk
PGE oferuje panele słoneczne dla tych, którzy chcą produkować prąd na własne potrzeby. Produkt „Energia przyszłości”, który do oferty […]
W opinii Marka Woszczyka, prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, sektora nie należy rozdzielać na energetykę konwencjonalną i tak […]
Wyniki finansowe i operacyjne PGE Polskiej Grupy Energetycznej za rok 2014 są zgodne z oczekiwaniami. Zarząd zapowiada kontynuację programu […]
Według wstępnych szacunków skonsolidowana EBITDA PGE w 2014 r. wyniosła 8,1 mld zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki […]
PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała w środę 17 grudnia 2014 r. umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie programu […]
Z początkiem przyszłego roku Polska Grupa Energetyczna rozpocznie wdrażanie nowej polityki handlowej, w której istotniejsze będą marże, niż […]
Na temat możliwych scenariuszy rozwoju polskiej energetyki po październikowym szczycie klimatycznym pisze „Rzeczpospolita”.
Prezes PGE zwraca uwagę, że Polska nie jest jedyna sprzeciwiając się proponowanym przez Brukselę celom polityki klimatycznej UE do 2030 roku.
Dywersyfikacja źródeł energii ma być odpowiedzią PGE na rosnące wymagania środowiskowe stawiane sektorowi energetycznemu. Być może jeszcze […]
Strategia PGE zakłada zróżnicowanie dotychczasowych źródeł energii. Tempo jej wprowadzania ma jednak zależeć przede wszystkim od […]
Pomimo spadku wyniku operacyjnego EBIT i przychodów segmentu detalicznego w pierwszym półroczu PGE zapowiada walkę o klientów. Choć już […]
Przyszły kształt miksów energetycznych w UE, budowa Unii Energetycznej oraz rozwój rynków energii i gazu w Europie w kontekście sytuacji na […]
Marek Woszczyk, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, był gościem panelu poświęconego Unii Energetycznej, który odbył się w ramach XXIV Forum […]
Węgiel był, jest i pozostanie ważnym elementem polskiego miksu energetycznego – przekonywali podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy uczestnicy […]
Zysk EBITDA w II kwartale 2014 r. wyniósł 2,9 mld zł (+36 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r.), a zysk netto wzrósł do 1,7 mld […]