Autor: Mariusz Orion Jędrysek
W Ministerstwie Środowiska odbyła się dwudniowa konferencja naukowa kontraktorów pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego […]
Istotne jest podnoszenie świadomości społecznej na temat inwestycji geologiczno-górniczych i pokazywanie zalet ich realizacji – uważa […]
Wiceminister środowiska Mariusz Orion-Jędrysek skierował list do uczestników dwunastego Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników pod […]
Na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się kolejna z serii konferencji konsultacyjnych dotyczących projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP) […]
W Toruniu odbyły się kolejne konsultacje związane z projektem Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Tematem dyskusji był drugi filar PSP dot. m.in […]
Główny geolog kraju i wiceminister środowiska prof. Mariusz Orion Jędrysek przekonywał w Sejmie o konieczności wprowadzenia przez Polskę […]
Surowce takie jak węgiel kamienny i brunatny, siarka, ropa czy gaz powinny być źródłem bogactwa polskich regionów – podkreślił Główny […]
– Nie ma podstaw, żeby pozywać Polskę do arbitrażu. Prairie Mining jest i będzie traktowane tak samo, jak każdy inny podmiot ubiegający […]
W ciągu minionego półtora roku podwoiła się liczba koncesji na rozpoznanie polskich zasobów metanu, towarzyszących złożom węgla kamiennego […]
– Finalizowane są prace nad ustawą dotyczącą powołania Polskiej Służby Geologicznej. Ustawa w najbliższy czwartek powinna trafić na […]
Zmiany w przyznawaniu koncesji na poszukiwania m.in. ropy i gazu, w tym ułatwienia dla przedsiębiorców, przy jednoczesnym zabezpieczeniu […]
Biała księga ochrony złóż kopalin, była w zamierzeniach poprzedniego rządu, wykazem strategicznej bazy geologiczno-surowcowej. Sekretarz […]
KOMENTARZ Prof. Mariusz Orion-Jędrysek* Program dla Odry – 80% fikcji W pierwszym dniu, ostatniego w tej kadencji, posiedzeniu Sejmu, w dniu 08 […]
ROZMOWA Prof. Mariusz Orion-Jędrysek* Za czasów prezydentury Komorowskiego nie tylko utraciliśmy szanse na naprawdę duże zyski z bycia […]
– Szefowie rządów krajów Unii Europejskiej (czyli Rada Europejska) 24 października przyjęli ramy, w oparciu o które będzie budowana […]