Autor: Rafał Baniak
– LOT systematycznie poprawia wyniki finansowe i wypracowuje zysk z podstawowej działalności operacyjnej. Pozytywny wpływ na wynik finansowy ma […]
Minister Skarbu Państwa podpisał z Grupą LOTOS umowę w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej […]
Podczas Baltic Business Forum w Świnoujściu odbył się panel poświęcony reindustrializacji Europy. Uczestnicy dyskusji szukali odpowiedzi na […]
Jak podaje Wirtualny Nowy Przemysł Ministerstwo Skarbu Państwa pracuje nad różnymi koncepcjami, żeby uchronić Grupę Azoty przed próbą […]
– Chcemy budować kontakty, które pozwolą na prezentowanie wspólnego stanowiska Polski i Niemiec w Brukseli i razem kształtować unijną […]
Od kilku miesięcy wiadomo, że zamiast planowanych 142 mln zł. straty, LOT zamknie ubiegły rok stratą w wysokości około 20 mln zł. Okazuje […]
Aktualna sytuacja, plany inwestycyjne oraz przekształcenia własnościowe w przemyśle stoczniowym
Od dziś właścicielem Nabrzeża Gościnnego jest gdyński port. Sprzedającym była Stocznia Marynarski Wojennej, a transakcja opiewała na 12,7 mln zł.
Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie wyjaśniające ws. planu restrukturyzacji PLL LOT. – Procedura wszczęta przez KE jest […]