Największe zagrożenie dla samochodów z autopilotem to atak hakerski

25 lipca 2016, 11:00 Alert
komputer cyfryzacja cyber praca

(Bloomberg/MK/BiznesAlert.pl)

Technologia autopilota w pojazdach osobowych z dnia na dzień nabiera coraz większego znaczenia. Tematem dyskusji na ten temat jest jej bezpieczeństwo. Jak się okazuje, 55% przedstawicieli kadr zarządzających w korporacjach na terenie Kalifornii za główne ryzyko wskazuje jako najważniejsze cyberbezpieczeństwo.

Badanie przeprowadził drugi na świecie tester bezpieczeństwa, firma Munich Re. Mike Scrudato, jej przedstawiciel, mówił o wielkim sceptycyzmie przedstawicieli korporacji wobec technologii autopilota. Argumentował to m.in. niepowodzeniem podobnego projektu inteligentnych dróg zasilanych energią słoneczną oraz brakiem realnego systemu zabezpieczającego samochody na autopilocie przed przejęciem przez hakerów.

Każdego dnia giganci, jak Google czy Microsoft, padają ofiara cyberataków, często skutecznych. Wobec tych realnych, cybernetycznych zagrożeń technologia autonomicznych samochodów jawi się jako bardzo niepewna. Ankieta przeprowadzona prze Munich Re w San Diego, podczas konferencji z udziałem ponad 100 korporacji oceniających ryzyko w sektorze ubezpieczeń pokazuje, że około 64% podmiotów biorących udział w badaniu nie podjęło żadnych działań na rzecz wdrożenia technologii automatycznego pilota samochodów.