AWT przewiezie 60 tys. ton drewna rocznie na Bałkanach

22 grudnia 2015, 15:00

(PKP CARGO)

Grupa AWT zdobyła kontrakt na przewozy 60 tys. ton drewna rocznie między Rumunią a Bośnią. Na podstawie nowej umowy czeski operator regularnie obsługuje pełne dwudziestowagonowe pociągi z drewnem dla międzynarodowej spółki z Austrii produkującej wyroby z drewna. To kolejne ważne zlecenie na Bałkanach tej należącej do PKP CARGO grupy.

Austriacki klient Grupy AWT regularnie przewozi drewno pociągami z Bośni do Rumunii. Na podstawie nowego kontraktu spółka AWT Čechofracht zapewni transport tych towarów o maksymalnych parametrach trakcyjnych (maksymalny dopuszczalny załadunek na jeden pociąg) na odcinku serbskim.

Spółka AWT Čechofracht jest wieloletnim partnerem narodowych przewoźników kolejowych na Bałkanach. Postrzegana jest jako ważny, doświadczony spedytor, który bardzo dobrze zna lokalny rynek i jego specyfikę. Korzystając z najlepszych praktyk, wypracowanych podczas realizacji długoterminowych kontraktów, oferujemy klientom w całej Europie kompleksowe usługi w zakresie spedycji oraz transportu intermodalnego. To nowe zlecenie jest potwierdzeniem, że AWT jest rzetelnym przewoźnikiem kolejowym i spedytorem o znaczeniu europejskim – mówi Zbigniew Klepacki, Dyrektor Generalny grupy AWT.

Należąca do Grupy AWT spółka AWT Čechofracht to firma spedycyjna z tradycjami sięgającymi 1952 roku. Od lat jest aktywnym przewoźnikiem międzynarodowym oraz jednym z największych spedytorów w Czechach. We współpracy z PKP CARGO, drugim co do wielkości towarowym operatorem kolejowym w Europie, zapewnia ona kompleksową ofertę transportu towarów na liniach kolejowych, wykorzystując również transport morski i drogowy oraz oferując przeładunek i składowanie. Usługi spedycji kolejowej wykonuje zarówno dla klientów zewnętrznych, jak i w ramach kompleksowych rozwiązań przewozowych przygotowanych dla konkretnego klienta, czyli tzw. 3PL Solutions.

W ramach świadczonych usług możemy szybko zwiększyć nasze możliwości przewozowe poprzez pozyskanie dodatkowych wagonów z rynku, i w ten sposób uzupełnić własny park taborowy. W przeszłości zainwestowaliśmy duże środki we wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych. Dzięki temu oferujemy naszym klientom łatwy, elektroniczny dostęp do danych, począwszy od informacji o przesyłce, położeniu pociągu i awizach, aż po szczegółowe dane do fakturowania – dodaje Viktor Bystrian, Dyrektor Handlowy grupy AWT.