Wagony węgla. Fot. Kopalnia Bogdanka.

Wagony węgla. Fot. Kopalnia Bogdanka.