Pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. Fot. YouTube.

Jakóbik: Czy Polsce pomoże paliwowy Krzysztof Jarzyna ze Szczecina?