Komisja Europejska wesprze pracę przedinwestycyjne Baltic Pipe

17 lipca 2018, 17:15 Alert

Projekt Baltic Pipe otrzymał kolejne dofinansowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały 16 lipca 2018 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Baltic Pipe. Grafika: BiznesAlert.pl
Baltic Pipe. Grafika: BiznesAlert.pl

Kolejne wsparcie Baltic Pipe

Wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) na prace przedinwestycyjne dla projektu Baltic Pipe zostało przyznane w wyniku uruchomionego przez Komisję Europejską w marcu br. konkursu grantowego CEF Energy 2018.Działanie pod nazwą „Wzmocnienie krajowych systemów przesyłowych gazu w Polsce i Danii dla projektu Baltic Pipe” będzie realizowane przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego – GAZ-SYSTEM oraz Energinet i obejmuje prace projektowe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę dla gazociągów lądowych w Danii oraz Polsce.Maksymalna wysokość przyznanego dofinansowania dla całego działania wynosi 18,3 mln euro.

Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

Instrument „Łącząc Europę” jest kluczowym unijnym instrumentem finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na poziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, zrównoważonych i dobrze połączonych transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz telekomunikacji.

Projekt Baltic Pipe otrzymał już wcześniej wsparcie finansowe w ramach programu CEF. W 2015 roku dofinansowanie z CEF Energy zostało przyznane na prace analityczne i opracowanie studium wykonalności. Następnie, w 2017 roku, przyznane zostało dofinansowanie na działanie pod nazwą „Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”. O podpisaniu umowy o dofinansowaniu GAZ-SYSTEM informował w maju br.

„Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI)

W listopadzie 2017 r. projekt Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (Project of Common Interest – PCI). Status ten jest przyznawany projektom infrastrukturalnym mającym szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku. Projekt Baltic Pipe został uwzględniony na III liście w rozszerzonym zakresie w ramach „Planu działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich dla gazu” (BEMIP).

Status PCI został przyznany projektowi już po raz trzeci, wcześniej projekt Baltic Pipe został uwzględniony na listach PCI przyjętych kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.

Status PCI wraz z przyznanymi funduszami w ramach programu CEF dla projektu Baltic Pipe podkreślają istotne znaczenie projektu dla realizacji celów polityki energetycznej Unii Europejskiej, m.in.: wzmocnienia konkurencji, integracji rynków gazu, podniesienia bezpieczeństwa dostaw oraz skutecznego wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Główne cele projektu to wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a także w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Gaz – System 

Sawicki: Czy Baltic Pipe się opłaci? (ANALIZA)